Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 11. – 15. 1. 2021

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika 6. A
  • Dělitelnost přirozených čísel, násobek a dělitel str. 100
  • Vybrané příklady z PS od strany 101 po stranu 104.
  • Znaky dělitelnosti str. 105
  • Vybrané příklady z PS od strany 106 po stranu 107.
 • Matematika 6. B
  • Násobek – učebnice str. 49 a 50, dělitel – učebnice str. 52 a 53
  • Příklady z pracovního sešitu – strana 101 – 104.
 • Český jazyk a literatura pro 6. B
  1. mluvnice –  Slova příbuzná
   • do sešitu z mluvnice opsat modrý rámeček ze str. 30 v učebnici
   • na str. 30 v učebnici vypracovat ústně cvičení 2, písemně do sešitu cv. 1, 3
   • v pracovním sešitě vypracovat cv. 1, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 na str. 18 – 19
  2. literatura – Pohádky Hanse Christiana Andersena
   • prostudovat prezentaci Hans Christian Andersen (uložena na Teams v záložce Soubory), stránky 2 a 9 zapsat do sešitu jako zápis
   • společně v online hodině vypracovat pracovní list Pohádky Hanse Christiana Andersena (uložen na Teams v záložce Soubory)
  3. sloh Vánoční vypravování
   • podle oranžového rámečku na str. 128 v online hodině zopakovat vše, co jsme se dosud učili o vypravování
   • napsat vypravování i osnovu příběhu z Vánoc a odevzdat na Teams Zadání Vypravování do 15. 1. 2021
 • Český jazyk a literatura pro 6. A
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • Zopakujeme měkkýše online kvízem. Najdete jej v zadání na MS Teams. Vypracujte jej a pošlete mi ho dne 14.1. Kvíz bude přístupný po celý den.
  • Další skupinou bezobratlých živočichů jsou Členovci. V online hodině probereme jejich rozdělení a stavbu těla pavouků. Sami si pak vypracujete zástupce pavouků. Učivo je v učebnici na str. 38. Zápis najdete zde a na MS Teams. Můžete si jej vytisknout a nalepit do sešitu.
  • Zkus popsat stavbu těla křižáka: Cvičení
  • V tomto cvičení k sobě přiřaď správné pojmy: Pojmy
  • Zájemci si mohou přehrát výukové video:  Pavouci
 • Fyzika
 • Občanská výchova