Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
 • Matematika 6. A
  • Pracovní sešit str. 40-41 – vyřešte. (Nejdříve se podívejte na stranu 39, kde jsme si napsali řešení některých úkolů).
 • Matematika 6. B
  • vypracujte test v pracovním sešitě na str. 38
  • v učebnici Aritmetiky si pročtěte kapitolu Zlomky na str. 44 a 45, udělejte si zápis do prac. sešitu na str. 39
  • Vypracujte v prac. sešitě str. 40 a 41. Pokud by měl někdo problémy, online hodina pro konzultace bude ve čtvrtek v 11:00h (Teams)
 • Český jazyk a literatura pro 6. B
  1. mluvnice – Jazykověda a její složky
   • z učebnice ze str. 14 opsat do sešitu modrý rámeček
   • podle modrého rámečku vypracovat do sešitu cv. 1 a 2 ze str. 14
   • z učebnice na straně 15 vytvořit správné věty z testových otázek číslo 8 – 15 a zapsat do sešitu
  2. literatura Karel Čapek: Pohádka psí (četba z knihy Devatero pohádek)
  3. Sloh  – Karel Čapek: Pohádka psí (zápis do čtenářského deníku)
 • Český jazyk a literatura pro 6. A
  1. mluvnice – učebnice str. 14, znovu pročíst modrý rámeček, informace z něj použít ke cvičení 1, toto cvičení doplnit a napsat písemně do sešitu JČ.
  2. literatura – přečíst jednu celou pohádku z doporučené četby Devatero pohádek, str. 36.
  3. sloh – učebnice str. 124 cv. 8 – do slohového sešitu cvičení opište a dokončete dle vlastní fantazie (stručně, krátce).
 • Anglický jazyk
  • V pracovním sešitě vypracujte: str. 34/5 a 35/6.
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Přírodopis 6. A
  • Zopakujte si učivo Viry, zkuste odpovědět na otázky 1-5 v učebnici str. 19 (ústně)
  • Přečtěte si v učebnici str. 20 – Bakterie
  • Do sešitu si nakreslete a popište buňku bakterie. (obr. 21 na str. 20)
  • Zápis najdete v Microsoft Teams, nebo zde: Virové nemoci
 • Přírodopis 6. B
  • Přečtěte si učivo Viry na str. 19, zápis najdete na Microsoft Teams nebo zde: Viry
  • Další kapitolou jsou Bakterie. Do sešitu si nakreslete a popište bakteriální buňku (obr. 21 na str. 20) Přečtete si informace na str. 20.
  • Do sešitu si zapište zápis, který najdete v Microsoft Teams nebo zde: Bakterie1
  • Můžete si vyzkoušet interaktivní cvičení: Virové nemoci