Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

Vzhledem k tomu, že všichni žáci dostávají během online výuky veškeré informace, zadání domácích úkolů i prací, stejně tak i zápisy a prezentace, které jsou jim k dispozici ve výukových materiálech na Teamsech, nebudou již od 22. 3. 2021 na webových stránkách školy zveřejňovány týdenní plány učiva.

Školní týden 15. – 19. 3. 2021

 • Matematika 6. A
  • V průběhu týdne si napíšeme test – dělení desetinným číslem – slovní úlohy (budete potřebovat mobil na focení testu)
  • Téma: Objem krychle a kvádru str. 192 – 196 (jen úlohy A, B)
   • Pokud nám počítání půjde dobře a rychle, budeme pokračovat další kapitolou: Převádění jednotek objemu
 • Matematika 6. B
  • Téma: Objem krychle a kvádru – pracovní sešit str. 192 – 196
 • Český jazyk a literatura pro 6. B
  1. mluvnice – Podstatná jména konkrétní a abstraktní
   • jako zápis do sešitu opsat modrý rámeček ze str. 40 v učebnici
   • vypracovat cv. 1, 2, 3, 4 a 5 v učebnici na str. 40
   • vypracovat cv. 1, 2, 3 v pracovním sešitu na str. 28
   • opiš cvičení 4 ze strany 39 v učebnici a u podtržených slov urči slovní druhy. Svou práci odevzdej na Teams Zadání Slovní druhy do pátku 19. 3. 2021.
  2. literatura – Ironie
   • jako zápis opsat oranžový rámeček z čítanky na str. 61
   • přečíst báseň Jiřího Žáčka Pračlověci a odpovědět na otázky za textem
  3. sloh Popis pracovního postupu
   • jako zápis do sešitu ze slohu opsat modrý rámeček ze str. 132 v učebnici
   • společně v online hodině vypracovat cvičení 1 na str. 132
 • Český jazyk a literatura pro 6. A
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • Vypracujete kvíz na hmyz s proměnou nedokonalou. Najdete jej v zadání ve čtvrtek 18. 3.
  • Další skupinou je hmyz s proměnou dokonalou. Tento týden probereme síťokřídlé a blanokřídlé. V učebnici je učivo na str. 55.
  • Zápis je opět zde a na MS Teams.
  • Přehrajte si video ČmelákMravenec lesní
  • Zkuste vyluštit tuto křížovku a zopakujte si tím, co víte o hmyzu: Křížovka
  • Prohlédněte si 3 D model mravence i jeho vnitřní stavbu: MravenecVnitřní stavba těla 
  • Pro zájemce výukové video:  Blanokřídlí  
 • Fyzika
  • Téma: Změna teploty vzduchu v průběhu času – str. 112
   • Postupný zápis hodnot do tabulky
   • Znázornění průběhu teplot pomocí grafu
   • Výpočet průměrné denní teploty
   • Zápis teploty – termograf
   • Příklad 1 na str. 114
   • DÚ – v Zadání najdeš domácí laboratorní práci – měření teploty
 • Rodinná výchova
  • Náplň on-line hodiny: úvod do rozsáhlé kapitoly „Péče o zdraví“.
   • co znamená pojem zdraví,
   • zdraví tělesné, psychické a sociální (tzv. Tři hrnečky zdraví).
 • Hudební výchova
 • Informatika
  • 6. A Téma: Internet
  • 6. B Téma: Internet
 • Pracovní činnosti
  • Domácí úkol najdete v zadání v Teamsech v předmětu Pracovní činnosti.          
  • Vložen bude v pondělí 15. 3., termín odevzdání do 28. 3. 2021.