Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 18. – 22. 1. 2021

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika 6. AZnaky dělitelnosti přirozených čísel
  • str. 105 – zápis, str. 106 – 107 – příklady
  • Prvočísla a čísla složená
  • str. 108 – zápis, str. 109 – 112 – příklady
  • Učivo doplníme některými příklady z učebnice – str. 54, 57, 60, 61, 63
 • Matematika 6. B
  • Opakování – v pondělní online hodině test v Teamsech
  • Téma: Znaky dělitelnosti přirozených čísel
  • Příklady v prac. sešitě na str. 106, cvičení v učebnici na str. 57, 60 a 61
  • Téma: Prvočísla a čísla složená, rozklad na součin prvočísel
  • příklady v pracovním sešitě na str. 109 a 110
 • Český jazyk a literatura pro 6. B
  1. mluvnice –  Souhláskové skupiny
   • do sešitu z mluvnice opsat modrý rámeček ze str. 31 v učebnici
   • na str. 30 v učebnici vypracovat ústně cvičení 2, písemně do sešitu cv. 1, 3, 4, 5
   • v pracovním sešitě vypracovat cv. 1, 2, 3 a 4 na str. 20
  2. literatura –  Božena Němcová: Chytrá horákyně
   • společně v online hodině vypracovat pracovní list Božena Němcová (uložen na Teams v záložce Soubory)
   • společná četba  ukázky Božena Němcová: Chytrá horákyně  (v čítance na str. 62 – 64)
  3. sloh Popis
   • do sešitu opsat první 4 odrážky z modrého rámečku na str. 129
   • ústně vypracovat cv. 1 na str. 129 v učebnici
   • písemně vypracovat cvičení 2 na str. 129 a odevzdat na Teams Zadání Nahrazování tvarů slovesa být  do 19. 1. 2021
 • Český jazyk a literatura pro 6. A
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • V tomto týdnu budeme pokračovat pavoukovci. Minulou hodinu jsme probrali zástupce pavouků. Zopakujte si probrané učivo v tomto cvičení: Pavouci
  • Další skupiny pavoukovců jsou sekáči, roztoči a štíři. Učivo najdete v učebnici na str. 40. Probereme jej v online hodině. Zápis opět najdete zde a na MS Teams, můžete si jej vytisknout a nalepit.
  • Zopakujte si učivo touto interaktivní křížovkou: Křížovka
  • Zájemci si mohou učivo upevnit také shlédnutím tohoto výukového videa: Sekáči, štíři a roztoči
 • Fyzika
 • Občanská výchova
  • Náplň on-line hodiny:
  • V minulé hodině jsme se začali věnovat pubertě, jedné z vývojových etap našeho života, která přináší mnoho převratných změn. A to jak změn tělesných, tak změn psychických.
  • V hodině si zopakujeme, co vše jsme se o tomto období měli možnost dozvědět a také jakými změnami v něm prochází našeho tělo (změny tělesné).
  • Následně se budeme věnovat:
   • psychickým změnám v pubertě,
   • diskusi o těchto změnách, o tom, jak je vnímáte vy sami, rovněž bude prostor na Vaše dotazy.