Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
Školní týden 14. – 16. 10. 2020

Školní týden 19. – 23. 10. 2020

ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika 6. A
 • Matematika 6. B
 • Český jazyk a literatura pro 6. B
  1. mluvnice – Hláskosloví
   • v pracovním sešitě vypracovat všechna cvičení na str. 9 (opakování učiva z minulého týdne)
   • do sešitu opsat modrý rámeček z učebnice na str. 16
   • do sešitu vypracovat cvičení 1., 2. a), 8 a 12
  2. literatura – Karel Čapek: Pohádka vodnická (četba)
  3. sloh Karel Čapek: Pohádka vodnická (zápis do čtenářského deníku)
 • Český jazyk a literatura pro 6. A
  1. mluvnice
   • Pracovní sešit str. 18/2,3 (pondělí)
   • str. 19/4,5,6,7,8 (úterý)
   • str. 20/1,2,3,4 (středa)
  2. literatura – číst doporučenou četbu „Devatero pohádek“
  3. sloh – učebnice str. 124 cv. 4 – do slohového sešitu cvičení napište, nahraďte ve větách sloveso „je“ slovesem jiným – výstižnějším – např. nazývá se, stojí, nachází se, táhnou se …(čtvrtek)
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • Zopakujte si stavbu bakteriální buňky, kterou jste si minulý týden nakreslili do sešitu: Stavba bakterie
  • Dokončíme učivo Bakterie, dočtěte si kapitolu po stranu 21. Seznamte se s výskytem a významem bakterií.
  • Zápis najdete na Microsoft Teams v Soubory/Výukové materiály nebo zde.
  • Vyzkoušejte si, jestli správně určíte bakteriální nemoci: Cvičení
  • Zájemci si mohou vyzkoušet i toto interaktivní cvičení a vybrat pravdivá tvrzení o bakteriích: Vyber správná tvrzení
  • Na online hodině spolu učivo projdeme a zopakujeme.
 • Fyzika
  • Částicová stavba látek (str. 34 – 35) – po Poznámku
  • Přečti si článek a písemně do sešitu odpověz na otázky:
   1. Jak vzniká krystalická látka?
   2. Jak jsou uspořádány částice v krystalické látce?
   3. Jakou krystalickou látku znáš?
   4. Kdy říkáme, že je látka amorfní?
   5. Uveď příklad amorfní látky.
  • Odkaz na prezentaci – Zopakování učiva – Částicová stavba látek