Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 22. – 26. 2. 2021

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika 6. A
  • Téma: Největší společný dělitel
   • Řešení příkladů str. 122 – 123 – PS
   • Učebnice str. 69, slovní úlohy str. 72 – 73 (vybrané příklady)
   • Str. 125 test
 • Matematika 6. B
  • Téma: Opakování – Největší společný dělitel a Nejmenší společný násobek
  • Příklady v prac. sešitě na str. 123 – 124
  • příklady z učebnice na str. 69, 71 a 73
  • V pátek budeme psát test v prac. sešitě na str. 125
 • Český jazyk a literatura pro 6. B
  1. mluvnice – Předložky s, se, z, ze
   • opsat rámečky na straně 34 v učebnici do sešitu z mluvnice
   • vypracovat cvičení 1, 2 a 4 v učebnici na straně 34
   • vypracovat cvičení 3 a 4 v pracovním sešitě na str. 23
   • vypracovat cvičení 3 v učebnici na str. 34 a odevzdat na Teams Zadání Doplňování slov do pátku 26. 2. 2021
  2. literatura – Jostein Gaarder: Z moře na pevninu
   • společné čtení z čítanky na str. 42 – 45
   • odpovědět na otázky za textem
  3. sloh Druhy popisu (prostý, odborný, umělecký)
   • do sešitu opsat modrý rámeček na straně 129
   • společně v online hodině určit druhy popisu v ukázkách v pracovním listu Druhy popisu (uložen na Teams Soubory)
 • Český jazyk a literatura pro 6. A
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Dějepis
 • Zeměpis
  • Překreslete si z učebnice ze strany 28 tabulku nahoře a splňte zadání. V online hodině bude provedena kontrola! Kdo úkol nebude mít, bude klasifikován 5.
  • Dále si pročtěte na straně 28 až 29 HORIZONTÁLNÍ ČLENITOST A DÁLE DNO SVĚTOVÉHO OCEÁNU.
 • Přírodopis
  • Minulý týden jsme se věnovali včele medonosné. Zopakujte si učivo tímto doplňovacím cvičením: Život včel 
  • Tento týden vypracujete online kvíz na toto téma. Najdete jej v zadání na MS Teams ve čtvrtek 25.2.
  • Novým učivem je hmyz s proměnou nedokonalou (str. 51). V online hodině si vysvětlíme tento pojem a probereme rybenky, vážky a šváby.
  • Zápis najdete na MS Teams nebo zde.
  • V tomto cvičení si zopakujte vývin hmyzu: Cvičení   Vysvětlete, co je proměna dokonalá a nedokonalá.
  • Zájemci si mohou pustit toto výukové video:  Švábi a škvoři
 • Fyzika
  • Téma: Změna objemu pevných těles při zahřívání a ochlazování – str. 100
   • Pokusy se zahříváním pevných těles YouTube – video
   • Stručně do sešitu popiš pokus.
   • Opiš žlutý rámeček str. 101.
   • Pojmy: bimetalový pásek, dilatační spára
 • Občanská výchova
  • Náplň on-line hodiny
   • V minulé hodině jsme se začali zabývat jednou ze základních funkcí rodiny, kterou je FUNKCE MATERIÁLNÍ.
  • Tématem naší on-line hodiny bude:
   • připomenout si, co tato funkce vlastně znamená, co označujeme pod pojmem domácí rozpočet a jaké jsou základní výdaje tohoto rozpočtu (což bylo náplní Vaší samostatné práce v hodině),
   • vyvození základních příjmů domácího rozpočtu,
   • na základě společné diskuse nalezení základních způsobů, jakými lze získat peníze (legální a nelegální).
   • Součástí hodiny bude Vaše samostatná práce, která bude ohodnocena známkou s vahou 0, 5.
 • Hudební výchova
  • 6.A-pondělí 22.2. 12h
   • prezentace odeslaných referátů, česká hymna
  • 6.B-čtvrtek 25.2. 12h 
   • prezentace odeslaných referátů, česká hymna
 • Informatika
  • 6. A Téma: Internet