Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
Školní týden 14. – 16. 10. 2020
Školní týden 19. – 23. 10. 2020
Školní týden 2. – 6. 11. 2020
Školní týden 9. – 13. 11. 2020
Školní týden 16. – 20. 11. 2020

Školní týden 23. – 27. 11. 2020

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika 6. A
  • Slovní úlohy  str. 60 – 62
  • Převádění jednotek délky – zápis na str. 63, příklady na str. 64
  • Převádění jednotek obsahu – zápis na str. 63, příklady na str. 65
 • Matematika 6. B
  • Procvičování sčítání a odčítání des. čísel, násobení des. čísel 10, 100, 1000, …, slovní úlohy
  • Převádění jednotek délky – učebnice str. 93 a 95, cvičení na str. 94
  • Pracovní sešit str. 64
  • Převádění jednotek obsahu – učebnice str. 99 – 101
  • Pracovní sešit str. 65
 • Český jazyk a literatura pro 6. B
  1. mluvnice – Zvuková stránka slova a věty – shrnutí
   • do sešitu opsat modrý rámeček na str. 23
   • ústně cvičení 5 a 8 v učebnici na str. 23
   • do sešitu vypracovat Test č. 2 na str. 24 v učebnici
   • vypracovat pracovní list Slovní přízvuk (uložen na Teams v záložce Soubory)
   • vytvořit správné věty jako odpovědi na otázky v testu číslo 2 na str. 24 v učebnici, věty odevzdat na Teams Zadání Test č. 2 do pátku 27. 11. 2020
  2. literatura – Advent
   • společné čtení v online hodině na str. 6 – 11 v knize Dagmar Šottnerové: Adventní čas (uložena na Teams v záložce Soubory)
   • Karel Čapek: Pohádka pošťácká (četba a zápis do čtenářského deníku)
  3. sloh Výpisky – opakování
   • ze společné četby z knihy Adventní čas Dagmar Šottnerové vypracovat výpisky na téma Advent
 • Český jazyk a literatura pro 6. A
  • Pravopis slov (vyjmenovaná a příbuzná slova)
  • MluvnicePS – str. 24 – celá (pondělí
   • PS str. 25 –  celá (úterý
   • učebnice, str. 35/3 – písemně do sešitu (středa                        
  • Slohučebnice str. 131, popis místnosti, písemně do sešitu (čtvrtek)
  • Čtení čítanka str. 45 – 46, přečíst články a zelený rámeček (pátek)
  • Tento týden on-line hodiny každý den kromě pondělí, sledujte rozvrh na stránkách školy. Kontrola splněných úkolů z předchozích dnů.
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • Zopakujte si stavbu těla ploštěnky: Ploštěnka
  • V tomto týdnu probereme učivo hlístice (v online hodině)a úvod k měkkýšům si vypracujete sami. Společně učivo zopakujeme příští týden.
  • Hlístice jsou v učebnici na str. 29 a měkkýši na str. 30. Pročtěte si toto učivo.
  • Procvičte si stavbu těla hlemýždě:  Stavba těla – hlemýžď
  • Zápis k úvodu měkkýšů najdete zde nebo na MS Teams. Vypracujte jej až po online hodině.
  • Pro zájemce výukové video: Úvod k měkkýšům
 • Fyzika
  • Zápis: Magnetické pole
   • Okolo magnetu je magnetické pole.
   • Blízko u magnetu je pole silné, dál od magnetu je pole slabší.
   • Toto pole není vidět. Zviditelnit ho můžeme pomocí ocelových pilin.
   • Piliny se okolo magnetu uspořádají do řetězců – čar.
  • Dále si opiš žlutý rámeček na str. 57 a obkresli si obrázek 1.63 b) na str. 58.
  • Magnetizace látky str. 55
   • Těleso z feromagnetické látky se v mag. poli zmagnetuje – stane se magnetem.
   • 1. magneticky měkká ocel – dočasný magnet
   • 2. magneticky tvrdá ocel – trvalý magnet
   • (Tyto pojmy si podrobněji vysvětlíme v hodině).
 • Občanská výchova 6. A
  • Online hodina: 6. A – úterý 24. 11. 2020:
  • Téma naší online hodiny bude „Manželství je smlouva, slib, přísaha“. Náplní hodiny bude vzájemná diskuse nad následujícími otázkami:
   • co je to manželství,
   • kdy je nejvhodnější uzavřít manželství a podle čeho bychom si měli vybírat nejvhodnějšího partnera pro náš další život,
   • ve kterých případech není možno uzavřít v ČR manželství,
   • jaké druhy sňatku existují,
   • svatební zvyky, tradice…..
  • Součástí hodiny bude opět samostatná práce, která bude spočívat ve vyhledávání a objasnění pojmů souvisejících s tímto tématem.
  • Zápis budeme provádět v průběhu online hodiny.
 • Občanská výchova 6. B
  • Online hodina: 6. B – pátek 27. 11. 2020:
  • Téma naší online hodiny bude „Funkce rodiny“. V hodině si zopakujeme učivo minulé hodiny – příbuzenské vztahy – a procvičíme si jej. Zároveň si vyhodnotíme Váš úkol, který jste měli odevzdat do pondělí 16. 11. 2020 (rodokmen Vaší rodiny).
  • Nové učivo: Funkce rodiny
   • funkce výchovná,
   • funkce citová
   • funkce ochranná
   • funkce materiální (ekonomická)
   • funkce biologická (reprodukční)
  • Zápis budeme provádět v průběhu online hodiny.