Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 25. – 28. 1. 2021

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE
V pátek 29. 1. 2021 – pololetní prázdniny.

 • Matematika 6. A
  • Téma: Prvočísla a čísla složená
  • str. 109 – 112 – příklady
  • Učivo doplníme některými příklady z učebnice – str. 54, 57, 60, 61, 63
  • Nejmenší společný násobek – str. 113 – zápis
  • Str. 114 – hledání společných násobků pomocí tabulky
  • Ve středu budeme psát test:
   • znaky dělitelnosti – poznej číslo dělitelné 3,…. 
   • doplň do čísla číslici tak, aby bylo dělitelné 3,….      
   • vypiš prvočísla
 • Matematika 6. B
  • Téma: Prvočísla a čísla složená
  • příklady v prac. sešitě na str. 110, cvičení 7, celá str. 111, zájemci str. 112
  • Téma: Nejmenší společný násobek
  • příklady v prac. sešitě na str. 114
  • Ve středu budeme psát test:
   • znaky dělitelnosti – které z čísel je dělitelné 2, 3,…. 
   • doplň do čísla číslici tak, aby bylo dělitelné 3, 9….      
   • rozklad na součin prvočísel
 • Český jazyk a literatura pro 6. B
  1. mluvnice –  Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně
   • do sešitu z mluvnice opsat modré rámečky ze str. 32 v učebnici
   • vypracovat cv. 1, 2, 3 a 4 v učebnici na str. 32
   • v pracovním sešitě vypracovat cvičení 1, 2, 3, 4 a 5 na str. 21-22
  2. literatura –  Nonsens
   • do sešitu z literatury opsat oranžový rámeček z čítanky na str. 74
   • společně v online hodině vypracovat pracovní list Tatínku, ta se ti povedla (uložen na Teams v záložce Soubory)
   • společná četba pohádek z čítanky na straně 72 – 74
 • Český jazyk a literatura pro 6. A
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • V minulých hodinách jsme probrali skupinu pavoukovců.  Vyzkoušejte si, jestli poznáte pavouky: Zástupci pavouků
  • Zopakujte si učivo také touto interaktivní křížovkou: Křížovka
  • Další skupinou členovců jsou korýši. V učebnice je máte na str. 43, pročtěte si učivo. V tomto týdnu probereme stavbu těla raka a zástupce korýšů. Zápis je opět zde nebo na MS Teams.
  • Vyzkoušejte si popsat stavbu raka podle obrázku: Stavba raka  
  • Přehrajte si krátké výukové video a zkuste odpovědět na uvedené otázky: Korýši
 • Fyzika
  • Opakování – převody jednotek hmotnosti – test
  • Téma: Měření času – Jednotky času
  • Zápis: prezentace
  • Jakým písmenem označujeme veličinu čas, jaká je její základní jednotka?
  • Jaké další jednotky času známe? (tabulka)
  • Jednoduché převody jednotek času – str. 96  př. U 1., 2.
 • Občanská výchova
  • Náplň on-line hodiny 6. B: úterý 26. 1. 2021
  • V minulé hodině jsme se začali věnovat pubertě, jedné z vývojových etap našeho života, která přináší mnoho převratných změn. A to jak změn tělesných, tak změn psychických.
  • V hodině si zopakujeme, co vše jsme se o tomto období měli možnost dozvědět a také jakými změnami v něm prochází našeho tělo (změny tělesné).
  • Následně se budeme věnovat:
   • psychickým změnám v pubertě,
   • diskusi o těchto změnách, o tom, jak je vnímáte vy sami, rovněž bude prostor na Vaše dotazy.