Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 4. – 8. 1. 2021

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika 6. A
  • Dělení přirozeného čísla přirozeným číslem
   • Kontrola příkladů na str. 76 a příkladu 4 na str. 77 – PS
   • Kontrola DÚ – test str. 74
  • Dělení desetinného čísla přirozeným číslem
  • Dělení se zbytkem – učebnice str. 112
   • Procvičování – PS str. 79,……
 • Matematika 6. B
  • Dělení přirozeného čísla přirozeným číslem (dělenec je menší než dělitel)
   • pracovní sešit str. 76, 77
   • kontrola DÚ
   • opakování – pracovní sešit str. 82, na str. 83 cv. 12, 13, 14
 • Český jazyk a literatura pro 6. B
  1. mluvnice –  Rozbor stavby slova
   • do sešitu z mluvnice opsat modrý rámeček ze str. 29 v učebnici
   • ústně cvičení 1, 2 v učebnici na str. 29
   • písemně do sešitu vypracovat cv. 3 a 5 na str. 29 v učebnici
  2. literatura – Nejkrásnější pohádky bratří Grimmů
   • prostudovat prezentaci Bratři Grimmové (uložena na Teams v záložce Soubory),
   • stránku 7 zapsat jako zápis do sešitu
   • vypracovat pracovní list Nejkrásnější pohádky bratří Grimmů (uložen na Teams v záložce Soubory)
  3. sloh Přímá řeč – procvičování
   • společné procvičování správného používání přímé řeči v on-line hodině ve cv. 15 a 16 na str. 126 v učebnici
   • písemně vypracovat cv. 14 na str. 126 v učebnici a poslat na Teams Zadání Přímá řeč do pátku 8. 1. 2021
 • Český jazyk a literatura pro 6. A
  • Učivo: Skloňování podstatných jmen rodu mužského, ženského, středního
  • Mluvnice
   • PS – str. 33 vypracujte samostatně celou stranu kromě bodu 9(pondělí) 
   • učebnice – str. 46/2, 46/5 – společně ústně v online hodině, pak písemně do sešitu 46/5 (úterý)
   • učebnice – str. 47/6, 47/8 – společně ústně, str. 47/12 – opsat, podtrhnout podměty a přísudky (středa)                   
  • Sloh – učebnice str. 127/17- společně v on line hodině vypravování – Zážitek z vánočních prázdnin, písemně do sešitu, samostatně (čtvrtek)
  • Čteníčítanka – str. 66-64, přečíst pohádku s porozuměním textu (pátek)
  • Tento týden on-line hodiny každý den kromě pondělí. Sledujte aktuální rozvrh   na stránkách školy. Kontrola splněných úkolů z předchozích dnů.
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Dějepis
  • Pročíst strany 36-37 v učebnici.
  • Procvičení: učebnice strana 38-cvičení 3 (odpovědi na otázky si napiš do sešitu, budeme kontrolovat v online hodině)
  • Shlédni video: zde
  • V online hodině začneme probírat Starověký Egypt
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • Naposledy jsme se seznámili s kroužkovci a stavbou těla žížaly. Přehrajte si video Žížala
  • V tomto výukovém videu si můžete učivo zopakovat a najdete v něm i další zástupce kroužkovců: Kroužkovci
  • V učebnici je učivo na str. 37. Přečtěte si o nitěnce, pijavkách a chobotnatce. Zkuste si také připravit odpovědi na otázky 1-7, projdeme je v online hodině.
  • Zápis najdete zde a na MS Teams.
  • V tomto interaktivním cvičení vyberte správná tvrzení k žížale: Cvičení
  • Pro zájemce online cvičení na kroužkovce: Opakování
 • Fyzika
  • Téma: Opakované měření délky – str. 72
  • Zápis:
   • Aritmetický průměr:
    • opakovaně změříme délku 
    • výsledky jednotlivých měření sečteme
    • součet vydělíme počtem měření
  • Přečti si příklad na str. 72 Délka učebny …
  • Stejným postupem vyřeš příklad 1. na str. 72 (průměr zavařovacího víčka).
 • Občanská výchova