Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

6. třída – školní týden 16. – 20. 3. 2020
6. třída – školní týden 23. – 27. 3. 2020
6. třída – školní týden 30.3. – 3.4. 2020


 6. třída – školní týden 6. – 10. 4. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

blíží se čas Velikonoc. Proto jsme se společně se všemi učiteli rozhodli dopřát Vám trošku volna a oddechu a nezařazovat do plánů nové učivo. Tento týden na Vás čekají jen „netradiční úkoly“ a opakování, které si pro Vás Vaši učitelé připravili. Pro ty, kteří si nestihli ještě vypracovat všechny úkoly a samostatné práce z předchozích týdnů, je nyní ten pravý čas na to, aby si je mohli dodělat.

Přejeme Vám, abyste i přes současnou situaci svátky velikonoční prožili se svými blízkými s láskou a radostí.

 • Matematika

 • Český jazyk a literatura 
  • Dokončení a zopakování veškerého učiva doposud zadaných plánů.
  • Zopakovat a procvičit podstatná jména označující části těla.
 • Anglický jazyk
  • pro 6. A  a 6. B (p. uč. Parmová) 
   • Protože máme tento týden velikonoční prázdniny, nebudu vám zadávat nic nového, jen si prosím dodělejte vše, co jste dosud nestihli. Mám však pro vás malý testík na slovní zásobu (měsíce, řadové číslovky, narozeniny):
    https://forms.gle/sKMjm5L1zGturKAn9
  • 6. B (p. uč. Mrnuštíková)
   • Milí žáci,
    v tomto svátečním jarním týdnu vám posílám pracovní list týkající se Velikonoc (pracovní list Velikonoce). Přečtěte si článek a vypracujte následná cvičení podle informací v textu. Pokud si pracovní list uložíte / stáhnete,  mělo by se do něho dát psát. Jestli vám to z nějakého důvodu nepůjde, napište odpovědi do dokumentu ve Wordu (v tomto případě ve cvičení, kde máte obrázky přiřazovat k názvům, nekreslete obrázky, ale napište český překlad).
   • Vypracované odpovědi (buď v pracovním listu nebo ve vašem dokumentu mi pošlete jako přílohu k domácímu úkolu nebo na mail: mrnustikova@zsmasaryk.cz
    Přeji vám pěkné Velikonoce
 • Zeměpis + Dějepis
 • Přírodopis 
  • V tomto týdnu se zaměříme na to, aby měli všichni hotovo, co bylo zadáno.
  • V učebnici jsme došli po stranu 61 po slunéčka. Měli byste tedy mít v sešitě zápisy po toto učivo.
  • Učivo si také zopakujeme pomocí křížovky, kterou jsem vytvořila. Křížovku vám zašlu formou domácího úkolu, uložte si ji, vyplňte a pošlete jako přílohu zpět. Křížovka je také v příloze ZDE. Do křížovky zapíšete názvy probraných zástupců hmyzu podle obrázků. Pokud si nebudete vědět rady, použijte jako pomoc učebnici. Vyplněnou křížovku mi pošlete zpět do 8.4.
 • Fyzika
  • doplňte si zápis o hmotnosti – pokud ještě nemáte splněno
  • kdo nemá odevzdaný test, připraví si jako náhradní práci nějaký jednoduchý pokus – náměty jsou na internetu např. na stránkách Světa energie – vím proč: 
   https://www.svetenergie.cz/cz/vim-proc
  • Pokus můžete natočit (stačí mobil), stáhnout do počítače a ve škole se domluvíme, jak mi ho předáte. Na zajímavé velikonoční pokusy = pokusy s vejci – se můžete podívat a nebo si je doma vyzkoušet. Najdete je na: https://www.youtube.com/watch?v=QyrYiUcs0OE
  • Přeji veselé Velikonoce.
 • Rodinná výchova pro 6. B
  1. Dokončení úkolů z minulých týdnů plus opakování témat.
  2. Osmisměrka na téma Velikonoce (vyplněný soubor poslat do 10.4.2020 na adresu sebesta@zsmasaryk.cz) – osmisměrka
 • Občanská výchova pro 6. B
  1. Dokončení úkolů z minulých týdnů plus opakování témat.
  2. Vyhledejte Velikonoční tradice u nás i ve světě. Napište si do sešitu tři země a jejich Velikonoční tradice + zvyky o Velikonocích ve vaší rodině. Úkol můžete nafotit ze sešitu nebo přepsat do jiného souboru. Zaslat do 10.4.2020 na adresu sebesta@zsmasaryk.cz.
 • Pracovní činnosti
 • Náboženství