Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 8. – 12. 2. 2021

ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika 6. A
  • Kontrola a dořešení příkladů na str. 117
  • Příprava na test:
   • rozklad čísla na součin prvočinitelů
   • určení nejmenšího společného násobku (10. 2. 2021)
  • Téma: Největší společný dělitel – str. 119 PS
  • Řešení příkladů str. 120 – 123
 • Matematika 6. B
  • Téma: Největší společný dělitel
  • Příklady v prac. sešitě na str. 120 – 123
  • příklady z učebnice na str. 68 a 69
  • Ve středu budeme psát test:
   • určení nejmenšího společného násobku
   • slovní úlohy
 • Český jazyk a literatura pro 6. B
  1. mluvnice – Předpony s-/se-, z-/ze-, vz-/vze-
   • opsat rámečky na straně 33 v učebnici do sešitu z mluvnice
   • vypracovat cvičení 1, 2, 3 a 4 v učebnici na straně 33
   • vypracovat cvičení 1, 2 a 3 v pracovním sešitě na str. 23
  2. literatura – Pohádka – shrnutí
   • závěrečné opakování tématu Pohádka
   • společné čtení pohádky Arnošta Goldflama Tatínek a nedělní vycházka v čítance na straně 72 – 73
  3. sloh Popis předmětu
   • podle otázkové osnovy ve cvičení 2 na straně 130 v učebnici popsat předmět ze své domácnosti a odevzdat na Teams Zadání Popis předmětu do pátku 12. 2. 2021
 • Český jazyk a literatura pro 6. A
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • Budeme pokračovat učivem Včela medonosná. Seznámíte se s vnitřní stavbou těla včely, životem včel, rozmnožování a jejich významem. Učivo najdete na str. 48.
  • Zápis najdete zde a na MS Teams.
  • V tomto cvičení si zopakujte vývin včely: Vývojová stadia včely
  • Vyzkoušej, co už víš o včele: Včela medonosná
  • Doplněním slov do vět si ověř znalosti stavby těla hmyzu: Stavba těla hmyzu
  • Zájemci si mohou pustit díl z cyklu Videoatlas naší přírody: Včela
 • Fyzika
  • Téma: Jednotky času, příklady – pokračování
  • Kontrola řešení příkladů 3, 4 na str. 96
  • Řešení příkladů 5, 6 na str. 96
  • Měření času – hodiny str. 96
  • Kyvadlové hodiny, digitální hodiny, stopky, metronom. 
  • Sluneční hodiny –  konstrukce hodin, vystřihovánka
  • Další příklady na procvičení – odkaz
 • Občanská výchova
  • Náplň on-line hodiny
  • V minulé hodině jsme zakončili téma puberty, které spadalo do jedné ze základních funkcí rodiny – funkce biologické (reprodukční, zachování lidského roku).
  • Tématem naší on-line hodny bude další ze základních funkcí, kterou je MATERIÁLNÍ FUNKCE RODINY. Náplň hodiny bude následující:
   • objasnění materiální funkce rodiny,
   • vysvětlení, co je to domácí rozpočet a co vše zahrnuje,
   • způsoby, jakými lze získat peníze (legální a nelegální).
  • Součástí hodiny bude Vaše samostatná práce, která bude ohodnocena známkou s vahou 0, 5.