Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 8. – 12. 3. 2021

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika 6. A
  • Téma: Dělení desetinného čísla číslem desetinným
  • PS str. 87 – 91 – slovní úlohy
 • Matematika 6. B
  • Téma: Dělení desetinného čísla číslem desetinným
  • PS str. 87 – 91 – slovní úlohy
 • Český jazyk a literatura pro 6. B
  1. mluvnice – Slovní druhy
   • společně v online hodině zopakovat slovní druhy podle tabulky v učebnici na straně 38
   • vypracovat cv. 1, 3, 4 a 5 v učebnici na str. 38-39
   • vypracovat cv. 1, 2, 3, 4 a 5 v pracovním sešitu str. 27
  2. literatura – Román
   • jako zápis opsat oranžový rámeček z čítanky na str. 58
   • přečíst ukázku z románu Eduarda Štorcha Bronzový poklad v čítance na str. 56-58
  3. sloh Popis mého vysněného pokoje
   • podle osnovy z online hodiny vypracovat slohovou práci na téma Popis mého vysněného pokoje v rozsahu minimálně 14 vět a odevzdat na Teams Zadání Popis vysněného pokoje do pátku 12. března 2021
 • Český jazyk a literatura pro 6. A
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • V tomto týdnu dokončíme hmyz s proměnou nedokonalou – probereme stejnokřídlé a ploštice. Učivo je na str. 54-55, pročtěte si jej.
  • Zápis najdete na MS Teams a zde.
  • Přehrajte si video: MšiceBruslařka obecná
  • Zkuste zařadit bezobratlé u vody do správné skupiny: Vodní bezobratlí
  • Zopakujte si učivo a přiřaďte pojmy:  Ploštice
  • Tímto kvízem si procvičte hmyz s proměnou nedokonalou: Kvíz
  • Příští týden si učivo zopakujete testem, který bude ohodnocen známkou. 
 • Fyzika
  • Téma: Měření teploty tělesa – str. 109
   • Pokusy s teplotou – bimetalový pásek IQlandia
    • Označení veličiny, jednotka
    • Teploměry – různé dělení stupnice
    • Teplotní rozdíl – Δt
 • Občanská výchova
  • Náplň on-line hodiny:
   1. zakončení tematického celku „Materiální funkce rodiny“, opakování – způsoby vydělávání peněz,
   2. úvod do nového učiva „Rodina jako vzor a příklad“:
    • výchovná funkce rodiny,
    • ponaučení z příběhu,
    • pravidla Vaší rodiny.
 • Hudební výchova
 • Informatika
  • 6. A Téma: Internet
  • 6. B Téma: Internet
 • Pracovní činnosti
  • Úkol tohoto týdne najdete v zadání v Teamsech v předmětu Pracovní činnosti.