Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
Školní týden 14. – 16. 10. 2020
Školní týden 19. – 23. 10. 2020
Školní týden 2. – 6. 11. 2020
Školní týden 9. – 13. 11. 2020
Školní týden 16. – 20. 11. 2020
Školní týden 23. – 27. 11. 2020

Školní týden 30. 11. – 4. 12. 2020

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika
 • Český jazyk a literatura 
 • Anglický jazyk 7. B (p. uč. Mrnuštíková)
  • Ústně – on-line hodiny
   • Slovní zásoba: food – jídlo, fráze v restauraci
   • Gramatika: How much / How many
   • Rozhovor: V restauraci / At the restaurant – ordering food (video)
   • Opakování: minulý čas / past simple, nepravidelná slovesa
  • Samostatná práce
   • Čtení – uč. str. 46 Stone soup – porozumění textu
   • Nová slovní zásoba – sešit Vocabulary
   • Samostatnou práci vysvětlímna on-line hodině.
   • On-line hodiny budou zapsány v kalendáři na Teams a budou se konat: 7. B: pondělí 30. listopadu 8.50 – 9.35 hod., středa 2. prosince 8.50 – 9.35 hod.
 • Anglický jazyk 7. B (p. uč. Parmová)
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Fyzika
  • Zápis: Těžiště (str. 48)
   • Těžiště tělesa je bod, do kterého zakreslujeme působiště výsledné Fg , kterou Země na těleso působí.
   • Těžiště značíme T.
   • Každé těleso má jen jedno těžiště.
   • Těžiště může ležet i mimo těleso. (prsten, vidličky) pokus
   • Těžiště najdeme pomocí těžnic – leží v jejich průsečíku. Hledání těžiště – postup
   • Poloha těžiště závisí na rozložení látky v tělese.
 • Přírodopis 7. B
  • Zopakujte si vědomosti o obojživelnících v tomto doplňovacím cvičení: Obojživelníci 
  • Další třídou obratlovců jsou Plazi. V tomto týdnu v online hodině probereme želvy a krokodýly. V učebnici je najdete na str. 17. Učivo zopakujeme i pomocí cvičení v interaktivním pracovním sešitě.
  • Charakteristiku plazů si procvičte zde: Znaky plazů
  • Zápis najdete zde a na MS Teams. 
  • Pro zájemce videa: Želva pardálí   a  Krokodýl nilský
 • Občanská výchova 7. B
  • Online hodina
  • Budeme pokračovat v tématu „Kultura“. Kultura jako životná styl a zaměříme se na srovnání životních stylů po celém světě. V poslední části hodiny si vyjmenujeme kulturní a národní instituce, které můžeme v ČR navštívit.
  • Zápis vložen na Teams < Soubory < Výukové materiály
 • Rodinná výchova