Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 1. – 5. 2. 2021

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika
 • Český jazyk a literatura 
 • Anglický jazyk
  • 7. A, 7. B (p. uč. Mrnuštíková)
  • On-line hodiny
   • Téma: vaření – slovní zásoba (slovesa v kuchyni, nádobí), recept – video (porozumění)
   • Nepravidelná slovesa – group 3
  • Samostatná práce
   • Pracovní sešit – vysvětlím na on-line hodině
   • Slovíčka ´vaření´ – zápis do sešitu Vocabulary
   • Pracovní list – nepravidelná slovesa group 3
   • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 7.A a 7.B (PM) v sekci ´Zadání´.
   • On-line hodiny budou zapsány v kalendáři na Teams
  • 7. A a 7. B (p. uč. Parmová)
   • Práci na tento týden najdete zde.
 • Dějepis pro 7. A
 • Dějepis pro 7. B
  • Tento týden ukončíme téma Velké Moravy – povíme si ještě v krátkosti něco o kultuře této doby. Poté již začneme s dějinami českého státu. Připomeňte si, o čem vypráví pověst o praotci Čechovi. Pomůže vám následující video: zde
  • Zápis k probrané látce vám dám opět k dispozici po online hodině.
  • Připomínám, že si v úterý 2.2. napíšeme na začátku hodiny krátký opakovací test na téma Slované v našich zemích a Sámova říše.
  • Referát si připraví na 9.2. Markéta K. – Bořivoj a Kristýna Ch. – sv. Ludmila.
 • Zeměpis
 • Fyzika
  • Téma: Dvojzvratná páka – příklady
  • Podívej se na ukázku řešení příkladů, příklady si opiš do sešitu.
  • Dále budeme řešit příklady – odkaz.
  • DÚ př. 8 str. 76
 • Přírodopis 7. A
  • Nelétaví ptáci – učebnice str. 39, samostudium, zápis, vyhledat si odpovědi na otázky na str. 38, 39
  • Online test příští týden.                                  
 • Přírodopis 7. B
  • V tomto týdnu si zopakujete stavbu těla ptáků a probrané řády (po sovy) online kvízem. Vypracujete jej v úterý 2. 2. a odešlete.
  • V tomto cvičení si připomeňte znalosti o sovách: Sovy
  • Tento týden probereme v online hodině šplhavce, kukačky a papoušky. Probereme charakteristiku jednotlivých skupina významné zástupce. Učivo je na str. 33–34. Zápis je opět zde a na MS Teams.
  • Rozšířit vědomosti si můžete zde: Strakapoud velký  a zde:  Datel černý   Odkazy obsahují další informace o těchto šplhavcích a také jejich zvukové projevy.
 • Občanská výchova
  • Online hodina
   • Nové téma „Světová náboženství“. V online hodině začneme další nové učivo a tím je náboženství a víra (učebnice str. 33-36). Téma navazuje na kulturu, protože náboženství, jak víte, patří do duchovní kultury a je velice diskutovaným tématem ve světě. V hodině budu čerpat z učebnice a vytvořené prezentace.
 • Rodinná výchova