Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 1. – 5. 3. 2021

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika
 • Český jazyk a literatura 
 • Anglický jazyk
  • 7. A, 7. B (p. uč. Mrnuštíková)
  • On-line hodiny
   • Slovní zásoba – popis krajiny, přídavná jména
   • Velká Británie – geografie
   • Poslechová cvičení
  • Samostatná práce
   • Práce s textem – porozumění, slovní zásoba
   • Velká Británie – zápis do sešitu English
   • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 7.A a 7.B (PM) v sekci ´Zadání´
  • 7. A a 7. B (p. uč. Parmová)
   • Práci na tento týden najdete zde.
 • Dějepis pro 7. A
 • Dějepis pro 7. B
  • Tento týden nás čeká Boleslav I., kterého jsme minulý týden nestihli – referát tedy bude mít Lucka K. a připraví se také Lada K. s Boleslavem II.
  • V učebnici si o něm přečtěte na str. 34 a 36.
  • Zápis k probrané látce vám dám opět k dispozici po online hodině.
  • Jako opakování posledních hodin vyplňte přiložený pracovní list (zde) a pošlete mi ho přes zadání v Teams do pátku 5.3. (Zadání: Pracovní list – svatý Václav).
 • Zeměpis
 • Fyzika
  • Protože jsme minulou hodinu psali test, budeme tento týden řešit opět to, co jsme nestihli.
  • Téma : Jednozvratná páka – str. 77
   • Příklad 5 str. 81 – kolečko, př. 7 str. 81 (obr. paže je na str. 79)
   • Užití páky v praxi – prezentace
 • Přírodopis 7. A
  •  Nové učivo – Pes domácí
   • učebnice str. 41- 42, samostudium, zápis, obrázek, nepřehlédněte zajímavosti po stranách listů v učebnici (vnitřní stavba těla už ne)                                                   
 • Přírodopis 7. B
  • Tento týden dokončíme třídu ptáci, probereme ptáky nelétavé. V učebnici si přečtěte učivo na str. 39.
  • Zápis najdete na MS Teams a zde.
  • Přehrajte si video: Pštros dvouprstý
  • V tomto cvičení si zopakujte nelétavé ptáky:  Nelétaví ptáci
  • A srovnejte rozdíly mezi dvěma skupinami:  Šplhavci a pěvci
  • Na závěr kapitoly projdeme otázky na str. 39/1–11 a během úterý 2. 3. vypracujete kvíz na ptáky od šplhavců. Najdete jej v zadání na MS Teams.
 • Fyzikální praktika
  • LP – hmotnost vzduchu
  • Pracovní list najdeš zde – odkaz nebo v Zadání
  • Laboratorní práci budeme dělat společně.
  • Abys mohl pracovat, budeš potřebovat znát rozměry pokoje (místnosti, ve které pracuješ).
  • Rozměry si zjisti – změř – předem. Stačí s přesností na decimetry (délka, šířka, výška).
  • Pracovní list můžeš vypracovat přímo v Zadání.
  • Můžeš si ho také vytisknout nebo opsat, potom vyfotit a do Zadání vložit a poslat.
 • Občanská výchova
  • Online hodina bude rozdělena na dvě části:
   1. Písemná práce na Kulturu, Umění a Krásu. Písemná práce bude uložena v Zadání na omezený čas přímo v hodině.
   2. Opakování tématu Světová náboženství. V hodině si připomeneme základní informace o pěti největších světových náboženství a jejich základní pilíře.
 • Rodinná výchova
  • Online hodina
   • Začneme nové téma – Zneužívání návykových látek
   • V hodině si budeme povídat obecně o návykových látkách a jak tyto látky působí na lidský organismus.
   • Proč jsou káva, alkohol a cigarety nejužívanější drogy?
   • Žáci dostanou v průběhu hodiny úkol, který pokud odevzdají, mohou ukončit hodinu.
 • Hudební výchova
  • Úniková hra: únik z koncertu vážné hudby
 • Informatika
  • Téma: Word
 • Pracovní činnosti
  • Úkol tohoto týdne najdete v zadání v Teamsech v předmětu Pracovní činnosti.