Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

7. třída – školní týden 16. – 20. 3. 2020
7. třída – školní týden 23. – 27. 3. 2020
7. třída – školní týden 30. 3. – 3. 4. 2020
7. třída – školní týden 6. – 10. 4. 2020
7. třída – školní týden 13. – 17. 4. 2020
7. třída – školní týden 20. – 24. 4. 2020
7. třída – školní týden 27. 4. – 1. 5. 2020
7. třída – školní týden 4. – 8. 5. 2020


7. třída – školní týden 11. 5. – 15. 5. 2020

 • Matematika
  • Téma: Procentová část
  • Chlapci a děvčata, v tomto týdnu se blíže seznámíte s procenty, naučíte se řešit příklady přechodem přes jedno procento i trojčlenkou.
  • Seznamte se s přiloženým pracovním listem (PL PROCENTOVÁ ČÁST) a vyplněný pošlete zpět do 15. května.
  • Dále vypočítejte příklady z pracovního sešitu ze strany 208 – A – 18, 19, 20
 • Český jazyk a literatura 
 • Anglický jazyk pro 7. A
 • Anglický jazyk pro 7. B
 • Dějepis
 • Zeměpis
  • Vraťte se k zadání minulého týdne
 • Přírodopis 
  1. Na opakování učiva Zajícovci a Hlodavci jsem pro vás připravila online test, který najdete na dm.software. Test vypracujte ve středu 13. 5. Test bude přístupný jen tento den. Můžete jej otevřít jednou, k otázkám se můžete vracet. Test bude ohodnocen známkou.
  2. Další skupinou savců, které se budeme věnovat, jsou sudokopytníci. Učivo najdete v učebnici na str. 58-59. Přečtěte si o sudokopytnících nepřežvýkavých.
  3. Zápis najdete zde: Sudokopytníci nepřežvýkaví
  4. Zde si můžete přehrát videa: Hroch obojživelný, Velbloud jednohrbý 
 • Fyzika
  • Na úvod této lekce se můžete podívat na experiment, který vám ukáže, co dovede podtlak: Michaelovy experimenty-podtlak
  • Nadpis: Tlak plynu v uzavřené nádobě 
  • str. 143 –144  – Zápisem budou odpovědi na následující otázky:
   1. Kdy vznikne v nádobě přetlak?
   2. Kdy vznikne v nádobě podtlak?
   3. Kde se můžeme s těmito jevy setkat – uveď alespoň tři příklady.
   4. Čím můžeme přetlak nebo podtlak měřit.
  • Úkol: na závěr této kapitoly vás čeká úkol. Budete potřebovat milimetrový papír. Můžete si ho koupit v papírnictví nebo vytisknout – odkaz = milimetrový papír černý – (můžete použít i zelený, ale je třeba, aby to bylo vidět).
  • Vašim úkolem bude zpracovat a poslat mi příklad 5 a)b)c) na str. 148-149 (celý!). Na vodorovné ose vám bude stačit cca 13 cm, na svislé 12 cm. Grafy jsme dělali – např str. 30.
  • Tabulku nepřekreslujte, celý příklad umístěte na jednu stránku = graf i řešení b) c),  a potom řešení vyfoťte a pošlete  na mail dalihodova@gmail.com
  • graf závislosti tlaku na nadmořské výšce (Nápověda je obr. 4.12. Pozor, vy máte mít svislou osu v kPa .)
  • A úplně nakonec vás čeká test. Máte ho na dm softwaru. Je lehký:)
 • Občanská výchova pro 7. A:
 • Občanská výchova pro 7. B:
  • Milí žáci, stejně jako v minulých týdnech, posílám plán na dva týdny. Máte dostatek času, tak poprosím o vypracování zadaných úkolů.
  • Pokračování tématu Krásy naší země
  • ze souboru „Ochrana přírodního a kulturního bohatství“ si udělejte zápis do sešitu.
  • Vypracování pracovního listu
 • Rodinná výchova pro 7. A:
  • Milí žáci, stejně jako v minulých týdnech, posílám plán na dva týdny. Máte dostatek času, tak poprosím o vypracování zadaných úkolů.
  • Pokračování tématu Osobní bezpečí
  • udělat si zápis ze souboru „Osobní bezpečí (2)
  • Vypracovat pracovní list Civilizační nemoci a poslat na mail (sebesta@zsmasaryk.cz) do 22.5.2020
 • Náboženství
  •