Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
 • Matematika
  • Pracovní sešit pro 7. ročník 1. díl str. 26/8, 9 a str. 27/10, 11, 12.
 • Český jazyk a literatura pro 7. A
  1. mluvnice
   • vypracuj do sešitu Český jazyk z učebnice str. 12/cv.
   • Přepiš do sešitu červený rámeček str. 12. 
   • Vypracuj a přepiš do sešitu učebnice str. 12/cv. 4, str. 13/cv. 7. 
  2. literatura
   • do sešitu Sloh vypracuj učebnice str. 110/cv. 3 a, b, c, d, e, f,
   • Vytvoř komiks učebnice str. 113/cv. 10 a, stačí pouze 4 okénka. 
  3. Sloh  
   • Čítanka str. 12 vypracuj výpisek do sešitu Literatura ze zeleného rámečku o Tolkienovi. 
 • Český jazyk a literatura pro 7. B
  1. mluvnice
   • vypracuj do sešitu Český jazyk z učebnice str. 12/cv. 3. 
   • Přepiš do sešitu červený rámeček str. 12. 
   • Vypracuj a přepiš do sešitu učebnice str. 12/cv. 4, str. 13/cv. 7.
  2. literatura 
   • Čítanka str. 13 přečti si text a odpověz do sešitu Literatura na otázky v modrém rámečku. 
  3. sloh
   • do sešitu Sloh vypracuj z učebnice na str. 111/cv. 4 a, c, a na str. 112/cv. 8, obrázky očísluj a přiřaď 
 • Anglický jazyk
  • pracovní sešit str. 32 / 1: popiš obrázky
  • prac. sešit str. 32 / 3: napiš daná slovesa v minulém čase a rozděl je na pravidelná (regular) a nepravidelná (irregular)
  • prac. sešit str. 32 / 4: doplň text, použij slovesa ze cvičení č. 3
  • učebnice str. 40: přečti si článek Holidays, vyhledej si slovíčka, která neznáš
 • Dějepis
  • pro 7. B
   • Přečtěte si v učebnici úvod k dějinám středověku, str. 10 a ústně odpovězte na úkoly – sovička 2 a 3 a globus 1.
   • Do sešitu si dokončete zápis podle prezentace „Středověk“ a nakreslete alespoň jeden obrázek ke každému druhu pramenů (1 hmotný, 1 písemný, 1 obrazový).
 • Zeměpis
  • V úterý 13. 10. 2020 jste dostali dva pracovní listy na Austrálii, které jste si měli nalepit do sešitu.
  • V tomto týdnu prosím o pročtení 1. strany tohoto listu a doplnění chybějících informací. V dalším týdnu, konkrétně ve čtvrtek 22.10.2020 se spojíme přes MC Teams a provedeme kontrolu.
  • Pracovní list také vložím do Mc Teams do výukových materiálů.
 • Fyzika
  • Učebnice str. 22 – zápis
  • Nadpis = text nad obrázkem (grafem) – Graf přímé úměrnosti dráhy a času
  • Narýsuj si obrázek 1.16 do sešitu. (jen překreslit, milimetrový papír nemáte). Používej tužku a pravítko.
  • Přečtěte si text pod grafem a udělejte si z něho stručný zápis.
  • Úkol: str. 24 cv. 5b
  • Pokud nemáte dopočítané příklady ze zadání – rychlost (papír, co jste dostali ve škole), tak si je dopočítejte.