Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

 7. třída – školní týden 16. – 20. 3. 2020

 • Přírodopis
  Žáci se mohou zdarma zaregistrovat na internetových stránkách http://ucebnice.online/. Po registraci klikněte na katalog. K dispozici je zde interaktivní učebnice přírodopisu a chemie i pracovní sešit, které používáme i v tištěné podobě v hodinách. V učebnici jsou rovněž k učivu videa s pokusy (označené ikonou kamery), interaktivní cvičení (označené IC) Na spodní liště mohou žáci přepínat mezi učebnicí (UČ) a pracovním sešitem (PS)

  • Přírodopis 7, 1.díl
   1. Opakování – interaktivní učebnice str. 31/ 1-8 ústně
   2. Vnitřní stavba těla psa – str. 42 – 44 v tištěné učebnici – přečíst
   3. Zápis – viz příloha šelmy psovité
   4. Opakování – savci – interaktivní pracovní sešit str. 20/1-5 ústně
   5. 7.B – nalepit nebo nakreslit do sešitu Přírodopis2 Znaky jednoděložných a dvouděložných rostlin – víz příloha znaky jednoděložných a dvouděložných
 • Fyzika
  • Tlak v kapalinách – opakování
  • Zopakuj si s You Tube – Onlineschool.cz – Hydrostatický tlak
   https://www.youtube.com/watch?v=vqfazNeL7Eg
  • Učebnice str. 110 – zapiš nebo zkontroluj zápis – Hydrostatický tlak – žlutý rámeček
  • př. 4, 6a str. 114 – do sešitu
 • Občanská výchova 7. A
 • Občanská výchova 7.B
  1. Opakování a osvojení tématu Světová náboženství
   – viz prezentace  Náboženství a učebnice
   (https://www.ceskatelevize.cz/porady/10077100525-nabozenstvi-sveta/
   – vypsat si 5 zajímavosti od každého náboženství (z dokumentů)
  2. Procvičování a opakování – odkaz www.skolasnadhledem.cz 
   – na odkaze jsou vypracované různé druhy testů. Je to rozdělené podle předmětů a ročníků. Vybrat si pět testů na témata, které jsme od začátku roku probrali.
  3. Osvojení si témat od začátku roku
   – vytvořit test v aplikaci kahoot.com
   – každý vytvoří test na vybrané téma, které jsme probrali (klidně průřez témat od začátku školního roku) a zapamatovat si jeho název ať si ho můžeme udělat někdy ve škole
   – použit různé obrázky, grafy a kliparty
 • Rodinná výchova 7. A
  • Naučit se téma drogová závislost (viz prezentace Drogová závislost, učebnice a pracovní list).
  • z prezentace si vypsat základní a důležité body
   – Co je doping (vypsat si, co je doping a jaké škodlivé účinky má na tělo)
   – najít si sportovce, kteří dopovali (minimálně 5 sportovců a v krátkosti si zapamatovat jeho příběh)
   – pracovní list  (rodiče si ho mohou vyzvednout)
  • Najít si nějaký příběh o závislosti a přečíst si ho.
   – Jak propukla závislost, jak se popřípadě dotyčný léčil. Jaká závislost. Kolik za to utratil. Jestli byl před soudem atd.
   – budu se na jednotlivé příběhy ptát. Nebo v dalším týdnu mi napíšete esej či úvahu na daný příběh. Zkonzultuji to s paní učitelkou Glumbíkovou.
  • Procvičování a opakování
   – odkaz www.skolasnadhledem.cz
   – na odkaze jsou vypracované různé druhy testů. Je to rozdělené podle předmětů a ročníků. Vybrat si pět testů na témata, které jsme od začátku roku probrali.
 • Náboženství