Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 22. – 26. 2. 2021

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika
 • Český jazyk a literatura 
 • Anglický jazyk
  • 7. A, 7. B (p. uč. Mrnuštíková)
  • On-line hodiny
   • Slovní zásoba – popis krajiny (landscape)
   • Opakování – přídavná jména
   • Popis krajiny – Jak dlouhá je řeka? Jak vysoká je hora?
   • Poslechová cvičení
  • Samostatná práce
   • Popis krajiny – slovíčka do sešitu Vocabulary + naučit se
   • Pracovní sešit
   • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 7. A a 7. B (PM) v sekci ´Zadání´.
 • 7. A a 7. B (p. uč. Parmová)
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Dějepis pro 7. A
 • Dějepis pro 7. B
  • Na začátku online hodiny si napíšeme opakovací test na Velkomoravskou říši (učebnice str. 24 – 28 a prezentace se zápisy v Teams).
  • Tento týden se seznámíme se svatým Václavem a jeho bratrem Boleslavem. Referát bude mít Anička Ž. (sv. Václav) a Lucka K. (Boleslav I.).
  • Zápis k probrané látce vám dám opět k dispozici po online hodině.
  • Připomínám, že mi má Kristýna Ch. poslat ještě svůj referát o sv. Ludmile.
  • Během týdne si pak vyzkoušejte cvičení: zde
 • Zeměpis
 • Fyzika
  • Téma : Jednozvratná páka – str. 77
   • 7. A – pokračujeme v řešení příkladů – slovní úlohy
   • Příklad 5 str. 81 – kolečko, př. 7 str. 81 (obr. paže je na str. 79)
   • Užití páky v praxi – prezentace
   • 7. B – Jednozvratná páka – začátek v učebnici na str. 77 dole
   • Rozdíl mezi jednozvratnou a dvojzvratnou páku je velmi dobře vysvětlen ve videu.
   • Příklad U 1 na str. 80 – překresli schéma do sešitu a dopočítej chybějící údaj.
 • Přírodopis 7. A
  •  Nové učivo – Savci – učebnice str. 40-41– Živorodí savci, Šelmy       
  • samostudium, zápis – uveďte zástupce jednotlivých skupin, nepřehlédněte zajímavosti po stranách listů v učebnici (Pes domácí už ne)                                            
 • Přírodopis 7. B
 • Přírodovědná praktika
  • V online hodině si zopakujete zástupce třídy ptáků. Vyzkoušíte si, jestli poznáte jednotlivé druhy formou soutěže.
  • Do zadání na MS Teams vám v hodině vložím pracovní list na toto téma. Ten vypracujete a odevzdáte.
  • Kdo si chce zástupce ptáků procvičit, může vyzkoušet i tyto stránky: Poznávačka přírody
 • Občanská výchova
  • Online hodina bude rozdělena na dvě části:
   1. Písemná práce na Kulturu, Umění a Krásu. Písemná práce bude uložena v Zadání na omezený čas přímo v hodině.
   2. Rozbor naučného filmu na téma „Náboženství“
 • Rodinná výchova
  • Online hodina
  • V hodině proběhne opakování formou Pracovního listu, který vám budu sdílet. Vaším úkolem bude si pracovní list vypracovat a následně v hodině poslat, tím budete mít úkol splněn. Hodina odevzdáním pracovního listu bude pro vás ukončena.
  • Témata k opakování: „Zdravá výživa, Životní styl a zdraví a Alternativní výživa
 • Hudební výchova
 • Informatika
  • Téma: Word