Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
Školní týden 14. – 16. 10. 2020
Školní týden 19. – 23. 10. 2020
Školní týden 2. – 6. 11. 2020
Školní týden 9. – 13. 11. 2020
Školní týden 16. – 20. 11. 2020

Školní týden 23. – 27. 11. 2020

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika
 • Český jazyk a literatura 
 • Anglický jazyk
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Fyzika
  • Téma: Skládání sil opačného směru
  • (Toto téma jsme v minulé hodině nestihli důkladněji probrat, proto se k němu vrátíme.)
  • Kluci soutěží v páce, každý tlačí jiným směrem. Síly mají tedy opačný směr. Petr tlačí silou 100 N a Honza silou 120 N.
   1. Jak určíme početně jejich výslednici? (vzoreček na str. 42)
   2. Jaký směr bude mít výsledná síla? (žlutý rámeček na str. 42)
   3. Dovedeš příklad vyřešit i graficky?
  • Rovnováha dvou sil str. 43
  • Zápis:
  • Dvě stejně velké síly opačného směru, které působí současně na těleso v jedné přímce, mají nulovou výslednici. Jejich pohybové účinky na těleso se ruší.
  • Platí:  F1 – F2 = 0 N   jestliže F1 = F2
  • Zopakování a procvičení skládání sil (s výjimkou strany 6 – skládání sil různého směru) – prezentace
 • Přírodopis 7. A
  • Plazi a hadisamostatná práce, zadání v on-line hodině, připravit se na otázky v učebnici str.22
  • Měkkozobí, Vrubozobí – učebnice str. 27-28, samostudium, provést zápis do sešitu
 • Přírodopis 7. B
  • Zopakujeme učivo Ryby formou kvízu. Vypracujete jej dne 24.11.  Připomeňte si stavbu těla ryb, základní pojmy a zástupce mořských i sladkovodních ryb.
  • Další třídou obratlovců jsou obojživelníci. V učebnice je najdete na str. 14. Učivo probereme v online hodině. Zápis najdete zde a na MS Teams.
  • Zopakujte si vědomosti v tomto cvičení: Znaky obojživelníků
  • V online hodině si projdeme některá cvičení v tomto pracovním sešitě: Pracovní sešit
  • Pro zájemce: výukové video Obojživelníci
 • Občanská výchova
  • On-line hodina
  • V online hodině začneme nové téma „Kultura a umění“. Budeme se věnovat jaké místo ve společnosti zaujímá Kultura a co si pod pojmem „Kultura“ představujeme.
  • Zápis z hodiny bude vložen na Teams do Souborů < Výukové zdroje.
  • Aktivita – Úniková hra na téma 17. listopaduZDE
 • Rodinná výchova