Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

 7. třída – školní týden 16. – 20. 3. 2020


7. třída – školní týden 23. – 27. 3. 2020

 • Matematika
 • Český jazyk a literatura 
 • Anglický jazyk pro 7. A
  • Třetí stupeň přídavných jmen (nejdelší, nejhlubší…)
   1. Udělejte si kvíz z učebnice a napište odpovědi do sešitu – celou větou.
    Nadpis: Světové rekordy – World Records
    Příklad věty: The highest mountain in the world is Mount Everest. (celkem 10 vět).
    Pokud neznáte správné odpovědi, použijte internetový vyhledávač.
   2. Opět do sešitu: učebnice str. 61, cvičení 5 – napište věty.
    Příklad: The largest room in our house is the living room.
   3. Pracovní sešit str. 49, cvičení 5, 6 a 7
    K vypracování cvičení 6 budete potřebovat CD, které máte vzadu ve vašem pracovním sešitě. Pokud jste ho ztratili, cvičení nedělejte.
   4. Zopakujte si názvy kontinentů a oceánů na Kahoot!: 
    https://kahoot.it/challenge/0428675?challenge-id=89c3448e-d850-4551-b791-92b3853b11ab_1584438642865
    Úkol splňte do soboty 28. 3. do 12:00 hodin. Prosím, místo přezdívky si dejte příjmení, abych věděla, kdo úkol splnil.
 • Anglický jazyk pro 7. B
  • slovní zásoba: počasí, popis krajiny, kontinenty, oceány
  • stupňování přídavných jmen
   – prac. sešit 52/1,2,4
   – práce s textem, uč. str. 65
 • Dějepis
  •  pro 7. A: TÝDENNÍ PLÁN Dějepisu
  • pro 7. B
   Projekt: Jak se žilo v raném středověku

   • Přečtěte si v UČ str. 43 – 47. Do sešitu si napište nadpis: Jak se žilo v raném středověku
   • Překreslete si schéma ze str. 43 nahoře – rozdělení společnosti.
   • Přečtěte si jednotlivé kapitoly a do sešitu si ke každé vrstvě napište:
    – Kdo tam patří
    – Co je náplní jejich života
    – Jednu zajímavost
    – Ke každé vrstvě nakreslete jeden obrázek
   • Vysvětlete pojem „vnitřní kolonizace“, jakým způsobem se zakládala nová pole? Co lidé jedli a pili?
   • Napište jednu informaci, která vás zaujala v odstavci o bydlení. 
   • Co je to tunika?
   • Doplňte své výpisky ještě dvěma obrázky k tématu bydlení, oblékání, jídla nebo práce.
 • Zeměpis
  • Prosím všechny žáky za pomoci rodičů, aby se zdarma zaregistrovali na internetových stránkách 
   http://ucebnice.online/
   Po registraci klikněte na katalog. K dispozici je zde interaktivní učebnice zeměpisu, které používáme i v tištěné podobě v hodinách. Navíc je zde i pracovní sešit, ze kterého žáci plní natisknuté úkoly v hodinách. V učebnici jsou rovněž k učivu videa s pokusy (označené ikonou kamery), interaktivní cvičení (označené IC). Na spodní liště mohou žáci přepínat mezi učebnicí (UČ) a pracovním sešitem (PS).
  • VÝCHODNÍ ASIE
   Stáhni si prezentaci z následujícího odkazu a pokračuj dle instrukcí v prezentaci:
   Prezentace Čína
  • Učebnice strana 37/ cvičení 4,5,6.