Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
7. třída – školní týden 16. – 20. 3. 2020
7. třída – školní týden 23. – 27. 3. 2020
7. třída – školní týden 30. 3. – 3. 4. 2020
7. třída – školní týden 6. – 10. 4. 2020
7. třída – školní týden 13. – 17. 4. 2020
7. třída – školní týden 20. – 24. 4. 2020
7. třída – školní týden 27. 4. – 1. 5. 2020
7. třída – školní týden 4. – 8. 5. 2020
7. třída – školní týden 11. – 15. 5. 2020
7. třída – školní týden 18. – 22. 5. 2020

7. třída – školní týden 25. 5. – 29. 5. 2020

 • Matematika
  • Téma: Procenta – základ
  • Chlapci a děvčata, v tomto týdnu se naučíme počítat základ přechodem přes jedno procento i trojčlenkou
  • Seznamte se s přiloženým pracovním listem (PL % základ) a vyplněný spolu s výsledky příkladů z pracovního sešitu pošlete zpět do 29. května.
  • Vypočítejte tyto příklady z pracovního sešitu:
   • strana 219 – A – 2, 3
   • strana 220 – A – 4, 6
 • Český jazyk a literatura 
  • PŘÍVLASTEK TĚSNÝ A VOLNÝ
   • UČ str. 96 – opsat modrý rámeček jako zápis
   • UČ str. 96/ cv. 1 (pod modrým rámečkem) – ústně procvičit
   • PS str. 39/cv. 4, 5, 6
 • Anglický jazyk pro 7. A
 • Anglický jazyk pro 7. B
  1. Dobrý den, milí žáci, tento týden budete pracovat s textem a procvičíte si příslovce.
  2. Pošlete mi dokument. Posílejte přes dm-software domácí úkoly nebo na mail: mrnustikova@zsmasaryk.cz
  3. Učebnice str. 76 (cvičení vypracuješ a pošleš zpátky)
   • přečti si text
   • cv.1b: napiš, kdo je an inventor, a dog,….. informace najdeš v textu
   • cv. 3: odpověz na otázky celou větou
  4. Pracovní sešit
   • str. 56/1: z přídavných jmen utvoř příslovce (pravidla máš v sešitě z úkolu z minulého týdne)
   • str. 56/2: do vět popisující obrázky doplň vhodné příslovce ze cvičení 1.
   • str. 57/3: do vět doplň přídavné jméno nebo příslovce
   • str. 57/5: vyber, jestli do věty patří přídavné jméno nebo příslovce
   • str. 57/6: odpověz na otázky o sobě. Odpovídej celou větou.
 • Dějepis
  • pro 7. B
   • Dalším panovníkem z rodu Lucemburků byl Václav IV.
   • Přečtěte si v učebnici str. 61-63, do sešitu si napište nadpis Václav IV. (1378 – 1419) a podle
    přiložené prezentace si udělejte zápis (prezentace Václav IV.)
   • Do sešitu zezadu si vypracujte opakování ze str. 64. Výsledky si zkontrolujte podle učebnice (str. 133). Tento úkol mi neposílejte.
   • Příští týden (od 1.6.) si napíšeme opět krátký opakovací test na Lucemburky – Jan
    Lucemburský, Karel IV., Václav IV.
  • pro 7. A:
   • viz Zeměpis
 • Zeměpis
 • Přírodopis 
  1. V tomto týdnu budeme pokračovat s učivem Sudokopytníci. Učivo je na str 60 – 61. Přečtěte si o zubrovi, ovci, koze, kamzíkovi, muflonovi a afrických sudokopytnících.
  2. Video ovce domácí a koza domácí najdete zde: video
  3. Zápis k učivu najdete zde: Sudokopytníci
  4. Vyluštěte následující křížovku o sudokopytnících. Najdete ji na dm.software v domácích úkolech nebo zde. Pošlete mi ji zpět jako přílohu domácího úkolu nebo na email hajduskova@zsmasaryk.cz do 29.5.
 • Fyzika
  • Nejdříve si najdi v učebnici stranu 152 a spočítej příklad 6. Připomeneš si tak vzoreček pro výpočet času (na konci strany 23). Nezapomeň, že součástí každé slovní úlohy je zápis, a že úloha končí odpovědí. Čas vyjádři v minutách.
  • Nová kapitola – Odraz světla
  • Podívej se na video: Odraz světla – trvá 5 minut, pomůže ti pochopit, jak správně rýsovat!
  • Nyní si udělej zápis do sešitu. Najdeš ho pod odkazem: Odraz světla – zápis – přečti si stranu 1 a opiš si části:
   • Jak se odráží paprsek – obrázek a jeho popis
   • Zákon odrazu – dva body
   • Jak odráží „kout“
  • Zkus si odpovědět na otázky 1, 2, 3, a 5.
  • Do sešitu narýsuj a vyřeš otázku 8.
 • Občanská výchova pro 7. A
 • Občanská výchova pro 7. B:
 • Rodinná výchova pro 7. A:
 • Náboženství