Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

7. třída – školní týden 16. – 20. 3. 2020
7. třída – školní týden 23. – 27. 3. 2020
7. třída – školní týden 30. 3. – 3. 4. 2020
7. třída – školní týden 6. – 10. 4. 2020
7. třída – školní týden 13. – 17. 4. 2020
7. třída – školní týden 20. – 24. 4. 2020
7. třída – školní týden 27. 4. – 1. 5. 2020


7. třída – školní týden 4. 5. – 8. 5. 2020

 • Matematika
 • Český jazyk a literatura 
 • Anglický jazyk pro 7. A
 • Anglický jazyk pro 7. B
 • Dějepis
  • pro 7. B
  • Protože Václav III. zemřel bezdětný, zůstal český trůn bez krále. Jak se situace vyřešila?
  • Přečtěte si v učebnici str. 57 – 58, udělejte si větší nadpis: České království za Lucemburků a překreslete si „graf“ ze str. 57 nahoře. Prohlédněte si také, jak vypadal znak Lucemburků a porovnejte ho se znakem Přemyslovců (str.51).
   Český lev vám nastíní vládu Jana Lucemburského:
   https://www.youtube.com/watch?v=MPZnuYUDC28
  • Podle prezentace Jan Lucemburský  si udělejte zápis.
  • V závěru je pár otázek na opakování – ty si vyzkoušejte jen ústně, na poslední straně prezentace jsou správné odpovědi.
  • Bitva, ve které Jan Lucemburský padl, byla součástí velkého konfliktu, známého jako „stoletá válka“. Vytiskněte si pracovní list Stoletá válka, nalepte si jej zepředu do sešitu, pod zápis o Janu
   Lucemburském, a doplňte chybějící výrazy – nápověda je nad textem. Můžete použít také učebnici str. 59 nebo internet. Pokud nemáte možnost si list vytisknout, text si do sešitu jen opište. Zkuste také vyřešit křížovku pod textem.
  • Tento úkol mi posílat nemusíte, příští týden vám pošlu správné řešení pro kontrolu.
  • V týdnu od 11. 5. si napíšeme krátký opakovací test na poslední Přemyslovce (Přemysl Otakar I. až
   Václav III.).
  • pro 7. A:
  • Dvoutýdenní plán učiva DĚJEPISU
 • Zeměpis
 • Přírodopis 
  1. Budeme pokračovat v učivu Hlodavci, které najdete na str. 56-57 v učebnici.
  2. Přečtěte si učivo a ústně odpovězte na otázky za textem.
  3. Zápis najdete zde: Hlodavci2
  4. Procvičte si získané informace v této hře: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1979
  5. Pro zájemce video Bobři
  6. Na příští týden připravím online test na Zajícovce a Hlodavce.
 • Fyzika
  • otevři si uč. na str. 140 – kapitola 2.12 Vztlaková síla působící na tělesa v atmosféře Země
  • začni psát nad žlutým rámečkem: Archimédův zákon platí i pro vzduch:
  • opiš žlutý rámeček a větu pod ním (Hustota vzduchu…) Uvědom si, čím se vzoreček
   Fvz = V . ρv . g liší od toho, který je na straně 120 (vztlaková síla v kapalinách)
  • odpověz písemně na otázku: Proč balonek naplněný vodíkem stoupá? Odpověď najdeš v prvním odstavečku na následující straně.
  • překresli si obrázek 2.57
  • spočítej si příklad 6 a)b)c)d) na straně 143
 • Náboženství