Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

7. třída – školní týden 16. – 20. 3. 2020
7. třída – školní týden 23. – 27. 3. 2020
7. třída – školní týden 30. 3. – 3. 4. 2020


7. třída – školní týden 6. – 10. 4. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

blíží se čas Velikonoc. Proto jsme se společně se všemi učiteli rozhodli dopřát Vám trošku volna a oddechu a nezařazovat do plánů nové učivo. Tento týden na Vás čekají jen „netradiční úkoly“ a opakování, které si pro Vás Vaši učitelé připravili. Pro ty, kteří si nestihli ještě vypracovat všechny úkoly a samostatné práce z předchozích týdnů, je nyní ten pravý čas na to, aby si je mohli dodělat.

Přejeme Vám, abyste i přes současnou situaci svátky velikonoční prožili se svými blízkými s láskou a radostí.

 • Matematika
  • dopracování všech úkolů z předchozích týdnů
 • Český jazyk a literatura 
  • Zpracovat následující věty a poslat na lucieglumbikova@seznam.cz
  • Urči podmět, přísudek, předmět – vše, co jsme se učili.
   Chlapci rozbili okno.
   Dědeček začal chytat ryby.
   Zapomněla jsem napsat úkol.
   Schůzka se týká vašeho výletu.
   Malé Terezce byly vytrženy dva zuby.
   Na náměstí prodávali uzeniny.
   Chtěl bych zpívat lidové písně.
   Natrhal pro babičku květiny.
   Moje mladší sestra se bojí strašidel.
   Nezapomeňte si odhlásit obědy.
  • Sloh – nadpis: Pozvánka (uč. str. 141)
   • Opsat spodní oranžový rámeček a prostřední modrý – Pozvánka by měla obsahovat: …
   • Do sešitu vytvořit pozvánku na velikonoční párty (inspirace uč. str. 141/1a) – dejte si záležet.
 • Anglický jazyk pro 7. A
  • Protože máme tento týden velikonoční prázdniny, nebudu vám zadávat nic nového, jen si prosím dodělejte vše, co jste dosud nestihli. Mám však pro vás malý testík na slovní zásobu (kontinenty, světové strany, stupňování přídavných jmen apod.):
   https://forms.gle/ZLzNoCF7ekVzmNRU8
 • Anglický jazyk pro 7. B
  • Milí žáci,
   v tomto svátečním jarním týdnu vám posílám pracovní list týkající se Velikonoc (pracovní list Velikonoce). Přečtěte si článek a vypracujte následná cvičení podle informací v textu. Pokud si pracovní list uložíte / stáhnete,  mělo by se do něho dát psát. Jestli vám to z nějakého důvodu nepůjde, napište odpovědi do dokumentu ve Wordu (v tomto případě ve cvičení, kde máte obrázky přiřazovat k názvům, nekreslete obrázky, ale napište český překlad).
  • Vypracované odpovědi (buď v pracovním listu nebo ve vašem dokumentu mi pošlete jako přílohu k domácímu úkolu nebo na mail: mrnustikova@zsmasaryk.cz
   Přeji vám pěkné Velikonoce
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Přírodopis 
  • Tento předvelikonoční týden máte prostor na doplnění učiva, které jste dosud nestihli.
  • Připomínám, že jsme skončili na straně 51 v učebnici. Máte mít tudíž zapsány šelmy psovité, kočkovité a lasicovité.
  • Věřím, že jste si našli čas na shlédnutí videa „kočkovité šelmy“ a videa o jezevci. (odkazy jsem již posílala, můžete je najít v předchozích týdenních plánech)
  • Pro zájemce: V příloze vám posílám Velikonoční osmisměrku, která se týká pojmenování mláďat zvířat. Zároveň ji najdete na stránkách vaší e-žákovské knížky v úkolech. Dobrovolníci ji vyluštěnou mohou poslat zpět do 8.4.
 • Fyzika
  • doplňte si zápisy
  • kdo nemá odevzdaný test, připraví si jako náhradní práci nějaký jednoduchý pokus – náměty jsou na internetu např. na stránkách Světa energie – vím proč: 
   https://www.svetenergie.cz/cz/vim-proc
  • Pokus můžete natočit (stačí mobil), stáhnout do počítače a ve škole se domluvíme, jak mi ho předáte.
  • Na zajímavé velikonoční pokusy = pokusy s vejci – se můžete podívat a nebo si je doma vyzkoušet. Najdete je na: https://www.youtube.com/watch?v=QyrYiUcs0OE
  • https://www.youtube.com/watch?v=m8BEM4egE5Q – podobný pokus můžete vyzkoušet s pomerančem, který vhodíte do vody nejdřív neoloupaný, potom ho oloupete a vhodíte do sklenice znovu. Čím je slupka silnější, tím lépe. Zkuste si odpovědět na otázku: Co se změnilo a proč? Proč oloupaný pomeranč klesá ke dnu, ale neoloupaný plove.
  • Přeji veselé Velikonoce.
 • Rodinná výchova pro 7. A
  1. Dokončení úkolů z minulých týdnů plus opakování témat.
  2. Křížovka (poslat do 10.4.2020 na adresu sebesta@zsmasaryk.cz) – Křížovka
  3. Doporučuji film na téma doping: „Fair play“ nebo dokument o Lanci Armstrongovi (cyklista)
 • Občanská výchova pro 7. B
  1. Dokončení úkolů z minulých týdnů plus opakování témat.
  2. Vyhledejte Velikonoční tradice u nás i ve světě. Napište si do sešitu tři země a jejich Velikonoční tradice + zvyky o Velikonocích ve vaší rodině. Úkol můžete nafotit ze sešitu nebo přepsat do jiného souboru. Zaslat do 10.4.2020 na adresu sebesta@zsmasaryk.cz.
 • Pracovní činnosti
 • Náboženství