Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 8. – 12. 3. 2021

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika
 • Český jazyk a literatura 
 • Anglický jazyk
  • 7. A, 7. B (p. uč. Mrnuštíková)
  • On-line hodiny
   • Slovní zásoba – počasí, roční období, přídavná jména
   • Gramatika – 2. stupeň přídavných jmen
   • Práce s textem – počasí v Anglii
   • Nepravidelná slovesa – group 4
  • Samostatná práce
   • Počasí, roční období – rozšíření slovní zásoby
   • Stupňování přídavných jmen – 2. stupeň (zápis do sešitu)
   • Nepravidelná slovesa – group 4, naučit se
   • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 7. A a 7. B (PM) v sekci ´Zadání´.
  • 7. A a 7. B (p. uč. Parmová)
   • Práci na tento týden najdete zde.
 • Dějepis pro 7. A
 • Dějepis pro 7. B
  • Tento týden zakončíme Boleslavem III. a jeho bratry období prvních přemyslovských knížat.
  • Vypátrejte, o čem vypráví pověst o Oldřichovi a Boženě. Popovídáme si o tom v online hodině.
  • Může vám pomoci následující video: zde
  • Zápis k probrané látce vám dám opět k dispozici po online hodině.
  • Příští týden 16.3. si napíšeme opět krátký opakovací test na počátky Přemyslovců od Bořivoje po sv. Václava.
 • Zeměpis
 • Fyzika
  • Téma: Kladky – str. 82
   • Co je kladka?
   • Kladka pevná (nákres, velikost síly, směr síly)
   • Kladka volná (nákres, velikost síly, směr síly)
   • Jednoduchý kladkostroj (nákres, velikost síly, směr síly)
   • Nákresy najdeš na první stránce  – odkaz
   • Vysvětlení – prezentace
 • Přírodopis 7. A
  • Nové učivo – Pes domácí – vnitřní stavba těla
   • učebnice str. 42-44, samostudium, zápis připravím, nepřehlédněte zajímavosti po stranách listů v učebnici, prohlédnout obrázky                                                               
 • Přírodopis 7. B
  • V tomto týdnu pokračujeme další třídou – savci. Probereme znaky savců a skupinu ptakořitní. V učebnici je téma na str. 40.
  • Zkuste vybrat zástupce savců: Cvičení a roztřídit je do skupin: Třídění savců
  • Zápis najdete na MS Teams a zde.
  • Zopakujte si znaky savců: Doplňování do vět
  • Pro zájemce výukové video:  Ptakopysk a ježura    
 • Přírodovědná praktika
  • V tomto týdnu si vyzkoušíte jeden jednoduchý chemický pokus. Vyberete si buď „lávovou lampu“ nebo „sopku“. Potřebné pomůcky máte uvedené v chatu na MS Teams od minulého týdne.
  • V online hodině si práci vysvětlíme, ukážeme a pak ji provedete. Fotku vašeho pokusu mi pak pošlete v zadání na MS Teams.
 • Občanská výchova
  • Online hodina
   • Dokončení tématu „Světová náboženství“.
   • Opakovaní hlavních pilířů 5 největších náboženství
   • Na závěr hodiny si řekneme, které téma a učivo máme před sebou.
 • Rodinná výchova
  • Online hodina bude rozdělena na dvě části:
   • Část hodiny si vezmeme občanskou výchovu dle domluvy.
   • Pokračování tématu „Zneužívání návykových látek“. Rozdělíme si drogy podle jejich účinku. Řekneme si jaké drogy máme, jejich aplikace a účinek na organismus. Na závěr si rozdáme referáty, pro zájemce.
 • Hudební výchova
  • Po stopách Baroka- J. S. Bach: zde
 • Informatika
  • Téma: Word
 • Pracovní činnosti
  • Úkol tohoto týdne najdete v zadání v Teamsech v předmětu Pracovní činnosti.