Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
Školní týden 14. – 16. 10. 2020
Školní týden 19. – 23. 10. 2020
Školní týden 2. – 6. 11. 2020

Školní týden 9. – 13. 11. 2020

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika
 • Český jazyk a literatura 
 • Anglický jazyk
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Fyzika
  • Nové učivo – Gravitační síla a hmotnost tělesa – str. 37
   1. Siloměr – použití siloměru – prezentace.
   2. Co je gravitační, síla, kde a na co působí?
   3. Jak ji značíme a jakou má jednotku?
   4. Opiš si ze strany 38: Těleso o hmotnosti m … (hned nahoře stránky), až po poznámku.
    Důležitý je nový vzoreček   Fg = m . g
   5. Přečti si informaci v Poznámce.
   6. Opiš si vzorový příklad na str. 38
   7. Jaká gravitační síla působí na:             
    • a) brouka, který váží 2 g
    • b) slona, který váží 3 t
   8. Na závěr překresli do sešitu a doplň tabulku na str. 39. Shrnutí a procvičení – prezentace
 • Fyzikální praktika
  • Projekt – Významní čeští vynálezci
  • Najdi si na internetu významnou českou nebo československou osobnost, která vynalézala a bádala v oblasti fyziky nebo techniky.
  • Na výkres (může být kancelářský papír nebo stránka z velkého modrého sešitu – trhej uprostřed, ať ti nevypadnou listy) nadepiš jméno vynálezce (může to být samozřejmě i žena). Dále zkus nakreslit jeho portrét, napiš, co vynalézal a čím tak prospěl lidstvu (k čemu byly jeho vynálezy dobré). Nakonec nakresli vynález nebo situaci, ve které se používá.
  • Práci vyfoť a vlož do Zadání. Připravím ti ho ve fyzice. Termín bude do pondělí 16. 11. !!!
 • Přírodopis 7. A
  • Učivo: Ptáci – Další hrabaví, učebnice str. 26 – provést stručný zápis do sešitu
  • Samostaná práce  – Obojživelníci, otázky z učebnice, str. 16 budou zaslány v hodině on-line výuky – úterý 7.11. v 11. 45 hodin
 • Přírodopis 7. B
  • Připravila jsem pro vás opakovací kvíz na Strunatce až po paryby. Vypracujete jej během online hodiny 10.11. Budete pracovat všichni najednou a kvíz odevzdáte v hodině.
  • Pokračujeme třídou ryby. Minulý týden jsme si přiblížili vnější a vnitřní stavbu těla kapra obecného. V tomto se podíváme na další zástupce ryb. V učebnici je učivo od str. 11. Přečtěte si o jednotlivých zástupcích. Probereme je také v online hodině.
  • Zápis najdete zde a v MS Teams.
  • Můžete si přehrát krátká výuková videa: Sladkovodní rybyMořské ryby
  •  Přetahováním pojmů zjisti, jestli znáš naše ryby: Ryby – poznávačka 
 • Přírodovědná praktika 7. A a 7. B – 1. skupina
  • V tomto týdnu vypracujete laboratorní úkol, který nebude problém zvládnout v domácích podmínkách.
  • Téma je Stavba ptačího vejce. Laboratorní protokol najdete zde nebo na MS Teams.
  • Vypracujte jej na papír formátu A4 včetně nákresu a závěru. Protokol vyfoťte, tak aby byl čitelný (můžete vyfotit po částech) a vložte mi jej na MS Teams přes Zadání do 13.11. 2020
  • Po návratu do školy si protokol nalepíte do sešitu z praktik, takže jej neztraťte.
  • Pokud byste si nevěděli rady při vypracování závěru, můžete doplňující informace najít v učebnici na str. 25
 • Občanská výchova
  1. Online hodina – v online hodině budeme opakovat téma komunikace. Potom začneme nové téma „Média“ (učebnice str. 24 – 25). V hodině probereme základní informace o médiích a reklamě a dostanete domácí úkol (projekt)
  2. Písemná práce – písemná práce bude vložena na Teams do záložky Zadání.
 • Rodinná výchova
  • Opakování tématu Ekonomika domácnosti
  • Na Teams vložím nafocené materiály z učebnice, kterou nemáte. K materiálům napíšu úkoly, které vypracujete do sešitu.
  • Slovníček pojmů – objasněte pojmy vložené v poznámkovém bloku (Teams).
 • Výtvarná výchova
  • Afrika
  • namaluj si vlastní masku v africkém stylu (výrazná, barevná, originální) – ti, co už začali malovat africké masky a mají je ve škole, si je dodělají po návratu do školy – ti, co toto téma ještě nezačali si je mohou namalovat nyní doma – technika výrazné barevné malby (varianty: tempery, anilinky, fixy, voskové pastely) – formát A3 bílý papír (pokud doma nemáte formát A3, můžete použít menší formát A4) – po dokončení nemusíte malby fotit a zasílat, stačí, když mi je dodáte po návratu do školy
 • Pracovní činnosti