Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
Školní týden 12. – 16. 10. 2020
Školní týden 19. – 23. 10. 2020
Školní týden 2. – 6. 11. 2020
Školní týden 9. – 13. 11. 2020
Školní týden 16. – 20. 11. 2020
Školní týden 23. – 27. 11. 2020

Školní týden 30. 11. – 4. 12. 2020

 • NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE
 • Matematika
 • Český jazyk a literatura pro 8. B
  1. mluvnice – Shoda, řízenost, přimykání
   • vypracovat pracovní list Shoda, řízenost, přimykání (přiložen v Teams v sekci soubory)
   • do sešitu písemně vypracovat cv. 1.a)
   • cvičení 5 v učebnici na straně 12 vypracovat a zaslat do pátku 4. 12. 2020 na Teams Zadání Shoda, řízenost, přimykání
  2. literatura – Ivan Kraus: Vánoce
   • společné čtení v online hodině
  3. sloh  – Líčení
   • z modrého rámečku na str. 119 vypsat osnovu líčení
   • ústně cvičení 3, 4, 6 a 8 na str. 120 – 121
   • podle osnovy napiš líčení na téma Advent a odevzdej v hodině slohu v pátek 11. prosince 2020
 • Anglický jazyk pro 8. B
  • Ústně – on-line hodiny
   • Slovní zásoba- vesmír (space)
   • Práce s textem – uč. str. 20 Space Travellers – rozbor textu
   • Gramatika – will for decisions
   • Opakování: minulý čas
  • Písemně – samostatná práce
   • Nová slovní zásoba – vesmír (do sešitu Vocabulary)
   • Práce s textem – porozumění textu, vyhledávání informací, slovní zásoba
   • Všechny písemné úkoly budou na Teams v sekci ´Zadání´. Písemné úkoly vysvětlím na on-line hodinách.
 • Německý jazyk
 • Dějepis pro 8. B
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • Dokončili jsme učivo Svalstvo. Až se uvidíme ve škole, zopakujeme učivo písemnou formou.
  • V další kapitole se budeme zabývat tělními tekutinami. Začneme složením a funkcí krve. Učivo začíná v učebnici na str. 25. Přečtěte si jej po srážení krve. Probereme jej v online hodině.
  • Přehrajte si krátkou animaci: Krev 
  • Zápis najdete zde a na MS Teams, obrázky si nekreslete, jen prohlédněte.
  • V tomto cvičení si zopakujte funkci jednotlivých složek krve: Funkce krve
  • Pro zájemce výukové video k tématu: Tělní tekutiny
 • Fyzika
 • Chemie 
  • Probrali jsme a zopakovali kapitolu Vzduch a voda. V tomto týdnu začneme kapitolu Složení látek – částice látek. Zopakujeme si stavbu atomu, kterou již znáte z fyziky.
  • V učebnici je učivo na str. 29. Přečtěte si stavbu atomu. V online hodině společně projdeme cvičení a otázky v učebnici, abyste učivo pochopili. Zápis najdete zde a na MS Teams.
  • Přehrajte si pokus: Difúze
  • Stavbu atomu si procvičte zde:  Stavba atomu
  • Pro zájemce výukové video: Atom
  • Nyní budeme častěji používat periodickou soustavu prvků. Můžete si ji koupit, nebo použít tuto:  PSP