Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 1. – 5. 2. 2021

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika
 • Český jazyk a literatura pro 8. B
  1. mluvnice – Vedlejší věty příslovečné
   • prostudovat modrý rámeček v pracovním sešitě Opakujeme češtinu v 7. ročníku na str. 6 a vypracovat cvičení 5 a 6
   • v učebnici vypracovat cvičení 7 na straně 22 a poslat na Teams Zadání Vedlejší věty příslovečné do 5. 2. 2021
  2. literatura – Baroko
   • společně v online hodině přečíst text z čítanky Úvod do světa literatury 2 na str. 67 – 70
   • do sešitu z literatury opsat zápis Barokní literatura (opsat 1. odstavec s názvem Baroko, uložen na Teams Soubory)
  3. sloh – Jazykové prostředky výkladu
   • z modrého rámečku na str. 122 opsat poslední 3 odrážky
   • společně v online hodině vyhledat jazykové prostředky výkladu v textu Baroko (Úvod do světa literatury 2 na str. 67 – 70)
 • Český jazyk a literatura pro 8. A
 • Anglický jazyk pro 8. A
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Anglický jazyk pro 8. B
  • On-line hodiny
   • Gramatika: would like, opakování nepravidelných sloves
   • Video – porozumění textu, rozšíření slovní zásoby
  • Samostatná práce
   • Čtení – práce s textem, vyhledávání informací, slovní zásoba
   • At the party – zápis do sešitu English
   • Pracovní sešit – procvičování
   • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 8.B (PM) v sekci ´Zadání´.
   • On-line hodiny  budou zapsány v kalendáři na Teams
 • Německý jazyk pro 8. A
  • Tento týden se seznámíme s druhou polovinou slovní zásoby 3. lekce a budeme mluvit o našich zálibách. Naučíme se používat výrazy gern (rád) a am liebsten (nejraději).
  • Samostatná práce – Tento týden budete psát dopisy svým francouzským kamarádům. Nejsme ve škole, a proto budete tvořit na počítači a já pak dopisy pošlu. Co a jak budete psát si povíme v pondělí v online hodině.
  • Hotový dopis mi pak pošlete jako přílohu opět do pátku 5.2. do zadání v Teams (Úkoly: týden 1. – 5.2.2021).
 • Německý jazyk pro 8. B
  • Tento se seznámíme se slovní zásobou 3. lekce a budeme mluvit o našich zálibách. Naučíme se používat výrazy gern (rád) a am liebsten (nejraději).
  • Samostatná práce – vypracujte cv. z učebnice 37/7 a z pracovního sešitu 27/5. V online hodině si opět vše vysvětlíme a pak budete teprve dělat úkol. Nezapomeňte si opakovat určování času, které jsme se učili minulý týden.
  • Hotový úkol mi pak pošlete opět do pátku 5.2. do zadání v Teams (Úkoly: týden 1. – 5.2.2021).
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • V tomto týdnu dokončíme dýchací soustavu. V online hodině probereme onemocnění dýchacích cest a negativní vliv kouření. V učebnice je téma na str. 35.
  • Zápis najdete zde a na MS Teams.
  • V tomto týdnu jsme dokončili další tělní soustavu, proto si učivo zopakujeme pomocí následujících cvičení.
  • Zopakujte si probrané učivo interaktivním cvičením: Dýchací soustava
  • Další možnost upevnit si učivo doplňováním vět: Plíce  
  • Zájemci si mohou pustit výukové video: Vady a onemocnění dýchací soustavy
 • Fyzika
 • Chemie 
  • Zopakujte si vyčíslování chemických rovnic – vypracujte do sešitu cv. 9/ str. 45. Zkontrolujeme jej v online hodině.
  • V tomto týdnu začneme probírat významné nekovy. Prvním z nich je vodík. Učivo najdete na str. 48–49. V online hodině se seznámíte s jeho vlastnostmi, přípravou a využitím.
  • Zápis najdete zde a na MS Teams.
  • Prohlédněte si pokus: Laboratorní příprava vodíku
  • V tomto cvičení rozhodněte, která tvrzení o vodíku jsou pravdivá: Cvičení
  • Zájemci si pro prohloubení a upevnění učiva mohou přehrát toto video:  Vodík