Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 1. – 5. 3. 2021

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika
 • Český jazyk a literatura pro 8. B
  1. mluvnice – Slučovací a stupňovací poměry mezi větami hlavními
   • společně v online hodině prostudovat modrý rámeček v učebnici na straně 26
   • vypracovat cvičení 1 a 2 na str. 26 v učebnici
   • v pracovním sešitě vypracovat cvičení 1 a 2 na straně 16
   • písemně vypracovat cvičení 3 na straně 27 v učebnici a odeslat na Teams Zadání Slučovací a stupňovací poměr mezi větami hlavními
  2. literatura – Lidová a pololidová tvorba
   • jako zápis opsat oranžový rámeček v čítance na straně 5
   • společné čtení v online hodině v čítance na str. 4-5
  3. sloh Výklad (pracovní list)
   • společně v online hodině vypracovat pracovní list Výklad (uložen na Teams Soubory)
 • Český jazyk a literatura pro 8. A
 • Anglický jazyk pro 8. A
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Anglický jazyk pro 8. B
  • On-line hodiny
   • Slovní zásoba – přírodní živly, katastrofy
   • Práce s textem: poslech, čtení, vyhledávání informací
   • Gramatika – minulý čas prostý x minulý čas průběhový
  • Samostatná práce
   • Porozumění textu: čtení, slovní zásoba
   • Natural disasters – zápis do sešitu Vocabulary
   • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 8.B (PM) v sekci ´Zadání´.
 • Německý jazyk
  • Tento týden se naučíme nová přivlastňovací zájmena – jeho a její a ukončíme 3. lekci.
  • Samostatná práce – Tentokrát budete dělat úkol opět až po online hodině a vysvětlení gramatiky – PS 29/14,15.
  • Úkol vložte do pátku 5.3. do zadání v Teams (Úkoly: týden 1. – 5.3.2021).
  • Věnujte také nějaký čas opakování slovíček ze 3. lekce – v týdnu od 8.3. si na ně napíšeme krátký test.
 • Dějepis
  • Tento týden nám ještě v 8.B Filip připomene osobnost a vládu Karla VI.
  • Poté již začneme novou kapitolu – nový umělecký a životní styl – baroko.
  • Zápis vám dám k dispozici po online hodině.
  • Jako opakování si opět vyzkoušejte jedno online cvičení: zde
  • V týdnu 8. – 12.3. si napíšeme krátký opakovací test na kapitoly: vznik Pruska a habsburská monarchie po třicetileté válce (do Karla VI. včetně).
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • Dokončíme stavbu trávicí soustavy, probereme význam jater a tlusté střevo. Učivo je v učebnici na str. 39–40, pročtěte si jej. V online hodině učivo probereme, pak si jej zopakujte zodpovězením otázek na str. 40 v učebnici.
  • Zápis najdete na MS Teams a zde.
  • Přehrajte si krátkou animaci: Játra a slinivka břišní
  • Spojte části vět, aby vznikla pravdivá tvrzení: Cvičení
  • Procvičte si části trávicí soustavy: Stavba trávicí soustavy 
 • Fyzika
  • Téma: Výpočet tepla – str. 63 příklady
   • Shrnutí učiva  – Teplo – prezentace
   • Příklady na procvičení – pracovní list – (jen str. 1). Příští hodinu si napíšeme testík 😊
 • Chemie 
  • Zopakujte si učivo minulé hodiny: Halogeny
  • V tomto týdnu probereme v online hodině další nekovy – uhlík, síru a fosfor. (učebnice str. 52-53)
  • Přehrajte si pokus: Vlastnosti aktivního uhlí 
  • Zápis najdete na MS Teams a zde.
  • Zopakujte si vlastnosti probraných prvků v tomto cvičení: Vlastnosti prvků 
  • Pro zájemce výukové video: Uhlík a Síra
  • Na závěr vypracujte str. 41 v pracovním sešitě.
 • Hudební výchova
  • Zadání samostatné práce v online hodinách, dle rozvrhu.
 • Pracovní činnosti