Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 11. – 15. 1. 2021

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika
 • Český jazyk a literatura pro 8. B
  1. mluvnice – Rozlišování hlavních a vedlejších vět
   • prostudovat modrý rámeček v pracovním sešitě Opakujeme češtinu v 7. ročníku na str. 3 a vypracovat cvičení 1, 3, 4
   • písemně vypracovat cv. 1 na str. 19 v učebnici a odevzdat na Teams Zadání Rozlišování vět hlavních a vedlejších do pátku 15. 1. 2021
  2. literatura – Humanismus v českých zemích
   • do sešitu z literatury opsat zápis Humanismus v českých zemích (uložen na Teams v záložce Soubory)
   • společně v online hodině vypracovat pracovní list Václav Hájek z Libočan: Kronika česká (uložen na Teams v záložce Soubory)
  3. sloh  – Odborné názvy a názvosloví
   • společně v online hodině prostudovat modrý rámeček v pracovním sešitě Opakujeme češtinu v 7. ročníku na str. 17 a vypracovat cv. 1, 2, 3
   • do sešitu ze slohu vypracovat cv. 3 na str. 123 v učebnici
 • Český jazyk a literatura pro 8. A
 • Anglický jazyk pro 8. A
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Anglický jazyk pro 8. B
 • Německý jazyk pro 8. A
  • Zkontrolujeme si samostatnou práci z minulého týdne (z učebnice 31/17 a z pracovního sešitu cvičení 21/16).
  • Dokončíme 2. lekci a začneme 3. lekci, kde se budeme učit mluvit o našich zálibách. To bude také téma dalšího dopisu, který budeme psát našim francouzským přátelům.
  • Samostatná práce – z pracovního sešitu vypracujte cv. 23/1, 4 a 24/6, 7.
  • Foto hotového úkolu mi pošlete do pátku 15.1. do zadání v Teams (Úkoly: týden 11.1. – 15.1.2021).
 • Německý jazyk pro 8. B
  • Tento týden dokončíme 2. lekci a začneme 3. lekci, kde se budeme učit mluvit o našich zálibách a naučíme se určovat čas (Wann – Wie lange).
  • Samostatná práce – z pracovního sešitu vypracujte cv. 23/1, 4 a 24/6, 7.
  • Foto hotového úkolu mi pošlete do pátku 15.1. do zadání v Teams (Úkoly: týden 11.1. – 15.1.2021).
 • Dějepis pro 8. A
  • Minulý týden jsme si popovídali o třicetileté válce. Tento týden si téma ještě zopakujeme a poté se podíváme krátce do světa na události ve Španělsku, Anglii a Francii.
  • Zápis vám dám opět k dispozici po online hodině.
  • Připomínám, že si zájemci napíší v pátek test na Rudolfa II., Matyáše a stavovské povstání (po bitvu na Bílé hoře).
  • Jako opakování si vyzkoušejte přiloženou křížovku a cvičení (projdeme si na online hodině).
  • Cvičení
 • Dějepis pro 8. B
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • Dokončíme učivo týkající se cévní soustavy. Probereme první pomoc při krvácení a imunitu.
  • Učivo je na str. 31, probereme jej v online hodině. Zápis najdete zde a na MS Teams v souborech.
  • Přehrajte si video: Nepřímá masáž srdce
  • Procvičte si pojmy týkající se imunity: Imunita
  • Znalosti cévní soustavy si zopakujte online kvízem. Vypracujte jej a pošlete dne 14. 1. 2021. Kvíz bude přístupný celý den.
 • Fyzika
  • Téma: Energie pružnosti – (předposlední odstaveček ve žlutém rámečku na str. 37) – opsat do sešitu
  •  Pohybová, polohová energie – příklady
   1. Střela o hmotnosti 20 g je vystřelena kolmo vzhůru do výšky 300 m. O kolik se zvětší její polohová energie v nejvyšším bodě dráhy?
   2. Do jaké výšky byl vyhozen půlkilogramový míč, jestliže se zvýšila jeho polohová energie o 60 J?
   3. Jakou pohybovou energii má automobil, který váží 1 t a pohybuje se rychlostí 50 km/h?
   4. Do jaké výšky bychom museli umístit těleso vážící 70 kg, aby mělo stejnou energii, jako auto z předchozí úlohy?
   5. Příklady ze strany 38
 • Chemie 
  • V minulé hodině jsme probrali Ionty. Zopakujte si učivo vypracováním cvičení 2,3,4/ 31 v pracovním sešitě. Zkontrolujeme je v online hodině.
  • Novou kapitolou jsou Chemické reakce a zákon zachování hmotnosti. V učebnici ji najdete na str. 38.  Učivo si projděte, v online hodině si jej vysvětlíme. Zápis najdete zde a na MS Teams.
  • V tomto pokusu je důkaz zákona zachování hmotnosti: Pokus
  • Ověřte si své znalosti a rozhodněte, která tvrzení jsou správná: Cvičení
  • Zájemci si mohou přehrát výukové video pro upevnění učiva: Chemické reakce