Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

8. třída – školní týden 12. – 16. 10. 2020

 • Matematika
 • Český jazyk a literatura pro 8. B
  1. mluvnice – Přívlastek
   • z učebnice na straně 14 opsat do sešitu modrý rámeček
   • ze cvičení 3 a 4 na str. 14-15 do sešitu vypsat přívlastky a určit jejich druh
  2. literatura Cesta do Liliputu
   • četba a zápis do čtenářského deníku 1. dílu knihy J. Swifta Gulliverovy cesty
  3. Sloh  – Charakteristika – názvy vlastností
   • do sešitu vypracovat cvičení 2 v učebnici na str. 115, cv. 6 a), 7 a) na str. 117
 • Český jazyk a literatura pro 8. A
  • Práci na tento týden najdete zde
 • Anglický jazyk pro 8. A
  • Práci na tento týden najdete zde
 • Anglický jazyk pro 8. B
  • Učebnice:
   • str. 13 / 4 – přečti si znovu článek na straně 12 o rodině Chloe, tabulku ze cvičení č. 4 přepiš do sešitu English 1 a doplň chybějící informace (název člena rodiny a v jakém je příbuzenském vztahu ke Chloe).
   • str. 16 – přečti si článek Families a odpověz na otázky ve cvičení 1 – pouze ústně
  • Pracovní sešit:
   • str. 12 cv. 1 – zakroužkuj z nabídky slovo, které do věty patří
   • str. 12 cv. 3 – napiš minulý čas daných sloves
   • str. 13 cv. 5 – napiš věty v minulém čase (kladné a záporné věty)
 • Německý jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Dějepis
  • Dopište si zápis o Jagelloncích podle prezentace: Jagellonci
  • Vypracujte zezadu do sešitu opakovací pracovní list k tématu husitství, vše zkontroluji příští týden ve škole:
  • Test, který jsme měli psát s 8.A v úterý a s 8.B ve středu, přesuneme o týden, tzn. na 20. a 21.10.
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • V učebnici si prostudujte str. 16 – Opěrná a pohybová soustava a Lebka
  • Zapište si do sešitu zápis, který najdete na Microsoft Teams. Najdete tam také krátké výukové video Kostra.
  • Do sešitu si nakreslete nebo vytiskněte a vlepte obrázek lebky. Pokud budete kreslit, tak obr. 15/str. 17 v učebnici.
  • Zopakujte si, které kosti tvoří lebku v interaktivním cvičení: Kosti lebky
  • Připomínám, že vás čeká písemné opakování na kapitolu Původ a vývoj člověka. Napíšeme si jej, až se opět uvidíme ve škole.
 • Fyzika
  • Lom světlavideo na You Tube – podívejte se na video (index lomu je jen informace navíc a pro zajímavost) a doplňte si do sešitu zápis.
  • K doplnění zápisu můžete použít obrázky , které najdete na stránce Fyzika – učivo ZŠ. Zápis by měl obsahovat tyto body:
   1. Lom světla – proč nastává
   2. Lom od kolmice – kdy nastává lom od kolmice, obrázek a jeho popis
   3. Lom ke kolmici – kdy nastává lom ke kolmici, obrázek a popis
   4. Mezní úhel – vysvětlení pojmu
   5. Úplný (totální) odraz – vysvětlení pojmu
  • Čočky – učebnice str. 110 – 111 (jen po žlutou šipku na straně 111)
   • Zápis: 
    1. Co je čočka? (poslední věta, první odstavec)
    2. Spojka – obrázek 7.14., ohnisko, ohnisková vzdálenost
    3. Rozptylka – obrázek 7.16, ohnisko
    4. Vysvětli rozdíl mezi těmito čočkami.
    5. Kde se používají?
 • Chemie 
  • V minulé hodině jsme se zabývali složením roztoků a výpočtem hmotnostního zlomku. Připomeňte si vzorec pro jeho výpočet a vypracujte v pracovním sešitě cvičení 1 na str. 17. Cvičení si zkontrolujeme při výuce online.
  • V učebnici na str. 16 si přečtěte kapitolu Rozpustnost látek. Do sešitu si opište modrý rámeček.
  • Přehrajte si z online učebnice pokus: Podmínky rozpouštění látek
  • Další pokus je: Příprava nasyceného roztoku