Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
8. třída – školní týden 16. – 20. 3. 2020
8. třída – školní týden 23. – 27. 3. 2020
8. třída – školní týden 30. 3. – 3. 4. 2020
8. třída – školní týden 6. – 10. 4. 2020
8. třída – školní týden 13. – 17. 4. 2020
8. třída – školní týden 20. – 24. 4. 2020
8. třída – školní týden 27. 4. – 1. 5. 2020
8. třída – školní týden 4. – 8. 5. 2020
8. třída – školní týden 11. – 15. 5. 2020
8. třída – školní týden 18. – 22. 5. 2020
8. třída – školní týden 25. – 29. 5. 2020
8. třída – školní týden 1. – 5. 6. 2020
8. třída – školní týden 8. – 12. 6. 2020

 8. třída – školní týden 15. 6. – 19. 6. 2020

 • Matematika
 • Český jazyk a literatura 
  1. mluvnice – Skloňování přejatých podstatných jmen·
   • Opiš modrý rámeček na straně 48 do sešitu z mluvnice.
   • Vypracuj cvičení 5, 6, 7 na straně 49 v pracovním sešitě, oprav podle klíče.
   • Pozorně si přečti modrý rámeček na straně 50 a vypracuj cvičení 1, 2, 3, 4 na str. 50 – 52, oprav podle klíče.
  2. literatura – Jan Neruda: Povídky malostranské
   • Májovci – do sešitu z literatury opiš žlutý rámeček z čítanky na straně 49.
   • Jan Neruda – do sešitu z literatury opiš zelený rámeček z čítanky na straně 49.
   • Četba knihy Povídky malostranské.
  3. sloh – Průběžně zapisuj přečtené povídky z knihy Povídky malostranské Jana Nerudy do čtenářského deníku (kontrola v září 2020).
 • Anglický jazyk
  • Úkoly na tento týden najdete zde.
 • Německý jazyk
  • Minulý týden jsme si zopakovali časování sloves a tento týden v tom budeme pokračovat.
  • Do sešitu si vypracujte z učebnice cv. 52/7 (vytvořte 11 vět, některá slova a slovesa se mohou opakovat) a 10 a).
  • Do výukových zdrojů jsem vám nahrála poslechové cvičení z pracovního sešitu 47/14. Poslechněte si jej a odpovězte na otázky.
  • Tato cvičení mi posílat nemusíte. Do výukových zdrojů vám nahraji správné řešení všech cvičení.
 • Dějepis
  • Tento týden pro vás žádné nové zadání nemám. Připomínám, že pokračujete v úkolu z minulého týdne. Kapitola o Rakousko – uherském vyrovnání je poněkud obsáhlejší, proto jste na ni dostali dva týdny.
  • Kdo si nepamatuje přesné zadání nebo mu unikla prezentace a pracovní listy, přečte si ještě jednou
   plán z minulého týdne (8.-12.6.).
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  1. V tomto týdnu pokračujeme tématem Zrak.
  2. Učivo je na str. 57, přečtěte si jej a prohlédněte si obrázek 70 – Stavba oka. Tento obrázek si nakreslete do sešitu, popište jednotlivé části oka, vyfoťte jej a pošlete mi na email hajduskova@zsmasaryk.cz
  3. Zápis najdete zde: Stavba oka
  4. V tomto videu můžete získat další informace k tématu: video
  5. Tímto cvičením si stavbu oka zopakujte: cvičení
 • Fyzika
  • Obvody – opakování
  • Do sešitu si spočítej příklady U1a) b), 3 str. 64.
  • Kdo dokáže vyřešit výsledný odpor zapojených rezistorů z úlohy 2.4.14 je nejlepší – úloha 2.4.14.
  • Protože v příštím roce navážeme na téma Elektřina (střídavý proud), nevyhazujte sešity, budete je potřebovat! K příkladu 2.4.14 se v září vrátíme:)
 • Chemie 
  • Pokračujeme v učivu Kyseliny. Po bezkyslíkatých kyselinách to jsou kyseliny kyslíkaté.
  • V učebnici je učivo na str. 71. Vynechte tvorbu vzorců a názvů kyselin. Přečtěte si informace o kyselině sírové.
  • Učivo najdete i zde.
  • Přehrajte si pokus Vlastnosti kyseliny sírové: pokus
  • Zápis najdete zde: Kyslíkaté kyseliny, kyselina sírová
  • Učivo si můžete zopakovat v tomto výukovém videu: video
  • V tomto cvičení si zopakujte vlastnosti kyselin: cvičení
 • Náboženství