Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

 8. třída – školní týden 16. – 20. 3. 2020

 • Matematika
 • Český jazyk a literatura 
  1. mluvnice – pracovní sešit strana 7, cvičení 11 a), b) – do sešitu vypracuj graf jednotlivých souvětí, počet vět, věty hlavní a vedlejší, druhy vedlejších vět, poměry mezi větami, souvětí souřadné/podřadné)
  2. literatura – četba a zápis do čtenářského deníku povídky Divá Bára Boženy Němcové, 
   výběr básně na recitační soutěž (rozsah 8 slok)
  3. sloh – slohová práce na téma Důležitý okamžik v mém životě ( rozsah A4, písmo 9 – 12, termín odevzdání 17. 3. 2020 na prakticke.ukoly@gmail.com)
 • Anglický jazyk
  • Spojené království Velké Británie a Severního Irska
   Vytvořte projekt na výkres A3 o Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Můžete si vybrat oblast, na kterou se soustředíte. Můžete psát o památkách, městech, jídle, historii, královské rodině – prostě o tom, co vás baví a zajímá. Nezapomeňte na obrázky a popisky. Po návratu budete svůj projekt prezentovat před třídou – anglicky, bude ohodnocen známkou s hodnotou 0,8. Pokud se nemůžete rozhodnout, o čem budete projekt dělat, zadejte si na www.youtube.com do vyhledávače WINDOW ON BRITAIN nebo THIS IS BRITAIN a tam je spousta odkazů na videa (Londýn, škola, jídlo atd.). Toto je práce na první týden, proto to nenechejte na poslední chvíli, budete toho mít více.
 • Německý jazyk
 • Dějepis
  • Přečtěte si v UČ str. 36 – 38 a odpovězte na otázky. Odpovědi vypracujte přímo do sešitu, budete se podle nich učit. Po návratu do školy si vše zopakujeme a budeme pokračovat v dalším učivu. Přistupujte proto k vypracovávání odpovědí zodpovědně.
  • Menší nadpis: Francouzská republika za vlády jakobínů
   Kdo byl Maximilien Robespierre?

   Proč se toto období označuje jako „jakobínská diktatura“?(učebnice str. 36)
   – Robespierre zavedl diktaturu
   – zavedl tajnou policii
   – Výbor veřejného blaha
   – Dekret o podezřelých
   – Nepřetržité popravy
  • Menší nadpis: Napoleon Bonaparte a vláda tří konzulů
   Proč podnikli Francouzi výpravu do Egypta, kdo se při ní vyznamenal a čím bylo toto tažení zajímavé?
   Jakou událostí a kdy končí Velká francouzská revoluce? V čem spočívala? (učebnice str. 37)
  • Menší nadpis: Francie císařstvím
   Kdy a jak byl Napoleon korunován na císaře?
   Jaké byly klady a zápory Napoleonovy vlády?
   Co je to cenzura?
   Napiš tři zajímavé informace o Napoleonovi. (učebnice str. 38)Video: https://www.youtube.com/watch?v=t05O-iVx2R8Můžete zkusit vyluštit křížovku 8D a správné odpovědi na všech 12 otázek a řešení mi zašlete na e-mail: jenukoly@gmail.comÚspěšní řešitelé dostanou malou jedničku.
 • Zeměpis
  • Vypracovat do sešitu zápis z dané prezentace:
   https://uloz.to/file/BiONW7WJm1OA/administrativni-cleneni-cr-odp
   Vyhledej na internetu mapu euroregionu. Do mapy vyznač Euroregiony a NUTS- atlas strana 16 –
   mapa dole. MAPY PRO VYPRACOVÁNÍ: https://uloz.to/tamhle/A6UuDlNYtSmi
   !!!PROSÍM ŽÁKY NEBO RODIČE O DOSTAVENÍ SE DO ŠKOLY PRO PRACOVNÍ MAPY ŽÁKŮM, KTEŘÍ NEMAJÍ MOŽNOST MAPY VYTISKNOUT!!! ÚTERÝ- 10:30-15:30
  • Procvičit kraje na stránce: https://online.seterra.com/cs/vgp/3088
  • Udělat zápis z učebnice na kraj Praha – strana 37-39
   Rozloha, počet obyvatel, velikost kraje, sídlo orgánů
   Přírodní podmínky, obyvatelstvo, hospodářství (průmysl, zemědělství, doprava, zajímavosti)
   Procházka Prahou – vybrat 2 památky, najít fotku místa a napsat 1-2 věty
 • Přírodopis
  Žáci se mohou zdarma zaregistrovat na internetových stránkách http://ucebnice.online/. Po registraci klikněte na katalog. K dispozici je zde interaktivní učebnice přírodopisu a chemie i pracovní sešit, které používáme i v tištěné podobě v hodinách. V učebnici jsou rovněž k učivu videa s pokusy (označené ikonou kamery), interaktivní cvičení (označené IC) Na spodní liště mohou žáci přepínat mezi učebnicí (UČ) a pracovním sešitem (PS)

1. Opakování – interaktivní PS str. 36 – vylučovací soustava – ústně

2. 8.B – nakreslit stavbu kůže (obr. 57 na str. 45 v učebnici), 8.A již má hotovo

3. Nové učivo – Kožní soustava – tištěná učebnice str. 45 – 46 – pročíst

4. Zápis – viz příloha kůže  (8.A již má částečně zapsáno), křížovku překreslit nebo vytisknout a nalepit a doplnit

5. Online učebnice – str 73 – interaktivní cvičení (IC) procvičit stavbu kůže

 • Fyzika
  • Elektrický náboj, elektrické pole / str. 98 – 101/ – opakování – znovu pročíst, doplnit zápis do sešitu pokud něco chybí, naučit se.
  • Přeskočit zatím elektroskop a vodič s izolantem a pokračovat na straně 114 – Siločáry el. pole – zápis do sešitu:
 • Chemie 
  • Opakování učiva – halogeny, uhlík, fosfor – pracovní sešit str. 40-41 (pokud jste si zapomněli ve škole, můžete využít pracovní sešit na učebnici online, dole na liště PS
  • Alkalické kovy – nové učivo – učebnice str. 58 , v interaktivní učebnici pokus Barvení plamene sodíkem, lithiem, draslíkem a pokus Reakce draslíku s vodou
  • Zápis učiva – v příloze Alkalické kovy
 • Náboženství