Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 18. – 22. 1. 2021

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika
 • Český jazyk a literatura pro 8. B
  1. mluvnice – Nahrazování větných členů vedlejšími větami
   • prostudovat modrý rámeček v pracovním sešitě Opakujeme češtinu v 7. ročníku na str. 4 a vypracovat cvičení 5, 6
   • v pracovním sešitě Český jazyk 1 vypracovat cv. 8 na str. 14
  2. literatura – Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic: Putování z království českého do Benátek a odtud po moři do země svaté, země judské a dále do Egypta
   • společná četba a vypracování pracovního listu Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic: Putování z království českého do Benátek a odtud po moři do země svaté, země judské a dále do Egypta v online hodině (uložen na Teams v záložce Soubory)
  3. sloh  – Výklad
   • do sešitu opsat prvních 9 odrážek v modrém rámečku na str. 122 v učebnici
   • společně v online hodině ústně vypracovat cv. 1 na str. 122 v učebnici
   • vypracovat cv. 3 na str. 123 v učebnici a poslat na Teams Zadání Termíny do 19. 1. 2021
 • Český jazyk a literatura pro 8. A
 • Anglický jazyk pro 8. A
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Anglický jazyk pro 8. B
 • Německý jazyk
  • Začínáme 3. lekci! Přečtěte a přeložte si úvodní stranu 3. lekce (UČ str. 33).
  • Tento týden se seznámíme s novou slovní zásobou a naučíme se vyjádřit časové údaje.
  • Samostatná práce – PS 26/2 a přiložené cvičení „Zeitangaben“. Cvičení budete vypracovávat až po online hodině a vysvětlení gramatiky!
  • Foto hotového úkolu mi pak pošlete opět do pátku 22.1. do zadání v Teams (Úkoly: týden 18.1. – 22.1.2021).
 • Dějepis pro 8. A
 • Dějepis pro 8. B
  • Minulý týden jsme si popovídali o třicetileté válce. Tento týden si téma ještě zopakujeme a poté se podíváme krátce do světa na události ve Španělsku, Anglii a Francii.
  • Zápis vám dám opět k dispozici po online hodině.
  • Jako opakování si vyzkoušejte přiloženou křížovku a cvičení: zde (projdeme si na online hodině).
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • Minulý týden jsme dokončili cévní soustavu a zopakovali ji. Budeme pokračovat soustavou dýchací. V online hodině si vysvětlíme, co je dýchání a které části tvoří horní cesty dýchací.
  • Podívejte se na toto video: Dýchání
  • Učivo najdete v učebnici na str. 33 – 34. Do sešitu si nakreslete a popište obr. 46/str. 33 – Dýchací soustava. Zápis najdete zde a na MS Teams.
  • Procvičte si stavbu dýchací soustavy v tomto interaktivním cvičení: Stavba dýchací soustavy
  • Zájemci si mohou pustit výukové video: Dýchací soustava
 • Fyzika
  • Opakování – příklady 4, 5, 6, 8 str. 38
  • Téma: Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa str. 39
  • Prezentace! – vysvětlení děje
  • Zápis – str. 40 žlutý rámeček
  • Nakresli si obrázek a text v šedých rámečcích z 2. strany prezentace – Volný pád tělesa – a opiš si větu dole.
 • Chemie 
  • Zopakujeme si probrané učivo od periodické soustavy online kvízem. Vypracujete jej v online hodině chemie. (8. A – 20.1., 8. B – 19.1.)
  • V tomto týdnu se zaměříme na chemické rovnice a typy chemických reakcí. V učebnici je učivo na str. 40 – 41. V online hodině si vysvětlíme vyčíslování chemických rovnic.
  • Vyčíslování chemických rovnic si pak můžete procvičit zde: Vyčíslování rovnic I  nebo zde:  Vyčíslování rovnic II
  •  Zápis najdete zde a na MS Teams.
  • Přehrajte si pokusy, které demonstrují Chemické slučováníChemický rozklad