Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

8. třída – školní týden 16. – 20. 3. 2020
8. třída – školní týden 23. – 27. 3. 2020
8. třída – školní týden 30. 3. – 3. 4. 2020
8. třída – školní týden 6. – 10. 4. 2020
8. třída – školní týden 13. – 17. 4. 2020
8. třída – školní týden 20. – 24. 4. 2020
8. třída – školní týden 27. 4. – 1. 5. 2020
8. třída – školní týden 4. – 8. 5. 2020
8. třída – školní týden 11. – 15. 5. 2020


 8. třída – školní týden 18. 5. – 22. 5. 2020

 • Matematika
  • Téma: Statistika, modus
  • Chlapci a děvčata, v tomto týdnu budeme pokračovat statistikou, naučíme se určovat modus. Bude vám zaslán pracovní list, vypracovaný mi jej pošlete zpět do 22. května.
  • Pracovní list MODUS
  • Dále spočítejte modus v příkladech 1, 2, 3 a 4 z učebnice na straně 128 a výsledky zaznamenejte do pracovního listu.
  • On-line výuka proběhne pro zájemce ve středu 20. května od 8.30 hodin, přihlásit se můžete e-mailem v úterý 19. května.
  • Karanténa nuda je …………………… https://www.youtube.com/watch?v=GdRkJMRlEmw
 • Český jazyk a literatura 
  1. mluvnice
   • Interpunkce ve větě jednoduché – samostatný větný člen, několikanásobný větný člen, přístavek a přívlastek volný
   • Důkladně přečíst modrý rámeček v pracovním sešitě na str. 15.
   • Vypracovat cvičení 5, 6 na straně 15 v pracovním sešitě, opravit podle klíče.
   • Vypracovat cvičení 23, 24, 25 na straně 22 – 23, opravit podle klíče.
  2. literatura 
   • Téma: Balada
   • Jako zápis opsat do sešitu prezentaci Balada
   • Přečíst a do sešitu porovnat ukázky s názvem Vodník v čítance na stranách 32 a 33.
  3. sloh
   • Téma: Citát
   • Vypracovat přiložený pracovní list: Citát a zaslat na prakticke.ukoly@gmail.com do 22. 5. 2020.
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
  • Minulý týden jsme dokončili 4. lekci. Naučili jste se pojmenovat vyučovací předměty a školní
   potřeby a rozlišovat mezi určitým a neurčitým členem. Ještě jednou si vše projdeme
   opakovacím testem z vašeho pracovního sešitu.
  • Vypracujte Wiederholungstest z PS str. 40 – 41.
  • Nápovědu ke cvičení č. 2 najdete v učebnici na str. 43/5. Cvičení č. 4 (Laufdiktat) vynechejte.
  • Poslechové cvičení č. 5 vám opět nahraji do výukových zdrojů v žákovské knížce.
  • Všechna cvičení zase vyfoťte a do pátku pošlete na jenukoly@gmail.com.
  • V úterý v 11:00 se opět „uvidíme“ přes Zoom a něco procvičíme
 • Dějepis
  • Tento týden se dozvíme něco o vývoji na americkém kontinentě.
   Přečtěte si v učebnici str. 68 – 69 a podle přiložené prezentace: USA v 19. století si udělejte zápis.
  • Přečtěte si také následující dvě stránky 70 – 71. Podrobnější zápis si dělat nemusíte, stačí krátké
   shrnutí do sešitu:
  • Japonsko a Čína se vyvíjely izolovaně a teprve nyní začaly obchodovat se západními státy. Silné
   evropské země si také během 19. století podmanily území v Asii a téměř celou Afriku a vybudovali
   zde své kolonie.
  • Příští týden (tzn. od 25.5.) si napíšeme zase krátký opakovací test, tentokrát na svět v 19. století –
   Anglie, Rusko, Turecko, USA.
  • Zajímavá videa:
 • Zeměpis
  • Zadání z minulého týdne
 • Přírodopis
  1. V Domácích úkolech na dm.software jsem pro vás připravila osmisměrku a doplňování do textu na téma Centrální nervová soustava. Pojmy, které doplníte do textu, najděte v osmisměrce a napište tajenku. Pošlete mi ji zpět do 22.5.2.
  2. Další oblastí biologie člověka, se kterou se máte seznámit, jsou žlázy s vnitřním vyměšováním a hormony. Učivo je v učebnici na str. 54. Přečtěte si ho po šišinku.
  3. Na obr. 68 si prohlédněte umístění žláz.
  4. Přehrajte si krátkou animaci: Endokrinní systém
  5. Zápis najdete zde: Žlázy s vnitřním vyměšováním1.
  6. V tomto cvičení si zopakujte rozdíly mezi nervovou a hormonální soustavou: cvičení
 • Fyzika
 • Chemie 
  1. Budeme pokračovat v učivu Hydroxidy, podíváme se na významné sloučeniny.
  2. Učivo je v učebnici na str. 69 (po hydroxid amonný, ten si nechápe na příště) nebo zde 
  3. Přečtěte si jej nebo přehrajte.
  4. Pokud si vzpomínáte, hydroxid sodný jsme vyrobili při pokusu Reakce sodíku s vodou. Podobně probíhá reakce draslíku s vodou: pokus.
  5. Zde si můžete pustit video pokusu Vlastnosti hydroxidu sodného: video.
  6. Zapište si zápis, který najdete zde: Významné hydroxidy .
  7. Názvosloví si zkuste procvičit v PS str. 57/13. Doplňte oxidační čísla a spojte názvy a vzorce. Pokud bude problém, zkonzultujeme jej ve středu v 10:00h. (Odkaz je stále stejný, máte jej v dm.software)
 • Náboženství
  •