Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

8. třída – školní týden 16. – 20. 3. 2020
8. třída – školní týden 23. – 27. 3. 2020
8. třída – školní týden 30. 3. – 3. 4. 2020
8. třída – školní týden 6. – 10. 4. 2020
8. třída – školní týden 13. – 17. 4. 2020


 8. třída – školní týden 20. – 24. 4. 2020

 • Matematika
  • Téma: Jednoduché konstrukce
  • Chlapci a děvčata, v tomto týdnu si procvičíte jednoduché konstrukční úlohy. Do sešitu zezadu pečlivě narýsujte tato cvičení z učebnice geometrie:
   • Str.57 – cvičení 1 až 9
   • Str.59 – cv. 1 až 3
   • Tato cvičení budou sloužit jako příprava na nové učivo – množiny bodů dané vlastnosti.
 • Český jazyk a literatura 
  1. mluvnice
   • Řeč nepřímá – opakování, pracovní sešit str. 21, cvičení 21, 22
  2. literatura
  3. sloh
   • napsat bajku na téma jakékoliv události, která se stala ve Vaší třídě (písmo 9 – 12, rozsah maximálně A4) a odeslat ji na prakticke.ukoly@gmail.com do 24. 4. 2020
 • Anglický jazyk
  • Do sešitu vypracujte cvičení 4b na straně 49 v učebnici, věty také přeložte.
  • V pracovním sešitu na straně 38 vypracujte cvičení 1, 2, 3 a 4 (cvičení 4 je poslechové – CD máte na zadní straně vašeho PS).
  • Na www.projectonlinepractice.com si udělejte Unit 3 – Times and Places.
 • Německý jazyk
  • Tento týden se budeme věnovat opět gramatice, ale připravila jsem si pro vás cvičení z jiné
   učebnice a zkusíme i poslech.
  • Pro sebe si průběžně dělejte cvičení na slovní zásobu z PS 34-36/1,2,4,7 – tato cvičení mi
   neposílejte, můžete si je sami zkontrolovat podle slovíček.
  • Do elektronické žákovské jsem vám nahrála poslechové cvičení. Ještě jsem to nezkoušela,
   takže vás prosím – pokud vám to nepůjde přehrát nebo tam nic neuvidíte, hned se mi ozvěte
  • Zde vám přikládám dva pracovní listy:
   • Nemusíte si je tisknout. Napište si cvičení zase do
    sešitu a pošlete mi jen foto nebo scan na známý email: jenukoly@gmail.com
  • Doplňte cvičení ze str. 12 – 15/C1, C2 (poslech), C3, C4, C7 a C8. Zadání jsou jen v němčině, proto vám zde pro jistotu uvádím překlad:
   C1 – Doplňte dny a školní předměty.
   C2 – Které předměty chybí? Doplňte rozvrh hodin.
   C3 – Prohlédněte si rozvrh hodin ještě jednou. Je to správně nebo špatně? Zakřížkujte.
   C4 – Srovnejte svůj rozvrh s rozvrhem od Miy. Doplňte větu o matematice.
   C7 – Co má Mia v batohu? Přiřaďte a doplňte člen.
   C8 – Podívejte se ještě jednou na cv. C7 a doplňte věty. Napište neurčitý člen a vhodné
   zájmeno podle vzoru.
  • Vielen Dank für euere Zusammenarbeit und ich wünsche euch schöne Frühlingstage
 • Dějepis
  • První fáze průmyslové revoluce
  • Přečtěte si v učebnici s. 52 – 55 a do sešitu si udělejte zápis podle přiložené prezentace: 
   Průmyslová revoluce
  • V závěru prezentace máte úkol – vypracujte do sešitu, posílat mi ho nemusíte.
  • Na tento týden jste si měli zopakovat kapitolu o národním obrození – české země na přelomu 18. a
   19. století. Projděte si vše ještě jednou a až si budete myslet, že jste připraveni, vypracujte test na
   známky, který je pro vás přístupný v elektronické žákovské DmSoftware. Musíte se přihlásit pod svým jménem (ne přes rodiče)! Každý má pouze jeden pokus a časový limit je 20 minut. Test bude
   přístupný od středy 22.04. do pátku 24.04 do 20:00. Účast všech je nutná. Nejsou tam žádné záludnosti a věřím, že ho hravě zvládnete.
  • Děkuji vám za spolupráci a přeji vám pěkné jarní dny.
 • Zeměpis
 • Přírodopis
 • Fyzika
  • otevři si učebnici na straně 129 a přečti si kapitolu 2.6.
  • otevři si sešit a nadepiš si – Elektrické napětí
  • Odpověz písemně na otázky:
   1) Co je elektrické napětí?
   2) Jakým písmenem označujeme fyzikální veličinu napětí?
   3) Co je základní jednotkou napětí? Jaké díly a násobky této jednotky používáme?
   4) Čím měříme napětí? (+ schématická značka)
  • Na závěr opiš poslední větu na straně 130 a nakresli schéma obr. 2.41 b
  • Úkol: str. 131 cv. 1 (tabulka)
 • Chemie