Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
Školní týden 12. – 16. 10. 2020
Školní týden 19. – 23. 10. 2020
Školní týden 2. – 6. 11. 2020
Školní týden 9. – 13. 11. 2020
Školní týden 16. – 20. 11. 2020

Školní týden 23. – 27. 11. 2020

 • NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE
 • Matematika
 • Český jazyk a literatura pro 8. B
  1. mluvnice – Větné členy – shrnutí
   • do sešitu písemně vypracovat cv. 2.a) na straně 12 v učebnici
   • do sešitu vypracovat cv. 1.a) na str. 14 v učebnici
   • vytvořit správné věty jako odpovědi na otázky v testu číslo 2 na str. 16 v učebnici, věty odevzdat na Teams Zadání Test č. 2 do pátku 27. 11. 2020
  2. literatura – Advent
   • společné čtení v online hodině na str. 6 – 11 v knize Dagmar Šottnerové: Adventní čas (uložena na Teams v záložce Soubory)
  3. sloh  – Výpisky
   • z modrého rámečku na str. 126 opsat modrý rámeček na str. 126
   • ze společné četby z knihy Adventní čas Dagmar Šottnerové vypracovat výpisky na téma advent
 • Český jazyk a literatura pro 8. A
 • Anglický jazyk pro 8. A
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Anglický jazyk pro 8. B
 • Německý jazyk
 • Dějepis pro 8. A
 • Dějepis pro 8. B
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • Minule jsme se zabývali typy svalové tkáně. Učivo si zopakujeme v online hodině a navážeme na něj.
  • Pokračovat budeme kosterními svaly. (Zápis). Téma pokračuje v učebnici na str. 22. Prohlédněte si obr. 34/str. 23 a naučte se umístění nejdůležitějších svalů v lidském těle.
  • Procvičte si svaly v těchto interaktivních cvičeních: Kosterní svaly I  a  Kosterní svaly II
  • Přehrajte si krátké video o svalech: Svaly
  • Pro zájemce další opakování učiva svaly: Svalová soustava
 • Fyzika
  • Př. 5. 6. 7. na str. 16 – společně v hodině
  • Zápis: Výkon (str. 22)
   • Výkon je práce vykonaná za jednotku času (za 1 hodinu, za 1 sekundu)
   • Výkon označujeme P, jednotkou je W (Watt)
   • Vzoreček: P =  W/t   Nakresli si pyramidu a doplň: 
    W = , t =                                                                                          
  • Dobře si přečti řešený příklad na straně 23 (Motor výtahu…..)
  • DÚ: př. 4 na str. 2
 • Chemie 
  • V tomto týdnu se budeme věnovat tématu Voda. V učebnici jej najdete na str. 25. Přečtěte si text po Druhy vod, které probereme v online hodině.
  • Přehrajte si pokus: Oběh vody v přírodě
  • Zápis najdete zde a na MS Teams. Vypracujte jej před online hodinou.
  • Zopakujte si vlastnosti vody v tomto cvičení: Voda
  • V online hodině vypracujeme také stranu 23 v pracovním sešitě.
  • Na závěr této kapitoly vypracujte kvíz na téma Voda a vzduch. Najdete jej 27.11. na MS Teams. Kvíz bude přístupný celý den.