Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 25. – 28. 1. 2021

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE
V pátek 29. 1. 2021 – pololetní prázdniny.

 • Matematika
 • Český jazyk a literatura pro 8. B
  1. mluvnice – Vedlejší věty podmětné, předmětné a přísudkové
   • prostudovat modrý rámeček v pracovním sešitě Opakujeme češtinu v 7. ročníku na str. 5 a vypracovat cvičení 1, 2, 3 a 4 na str. 5 – 6
  2. literatura – Enšpígl holičem, Historie o bratru Palečkovi
   • společné čtení v online hodině z čítanky Úvod do světa literatury 2 na str. 54 – 59
 • Český jazyk a literatura pro 8. A
  1. : Připravit se na test: určování druhů vedlejších vět příslovečných v souvětí.
  2. Mluvnice Druhy vedlejších vět (procvičování)
   • On-line hodina proběhne na Microsoft Teams 25. 1.
  3. Literatura – Barokní literatura
   • On-line hodina proběhne na Microsoft Teams 26. 1.
   • Jan Amos Komenský
   • On-line hodina proběhne na Microsoft Teams 28. 1.
 • Anglický jazyk pro 8. A
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Anglický jazyk pro 8. B
  • On-line hodiny
   • Slovní zásoba – At the party, The Solar System
   • Čtení – porozumění textu: The Solar System
   • Rozhovor – At the party
  • Samostatná práce
   • At the party – zápis do sešitu English
   • The Solar System – slovíčka (sešit Vocabulary)
 • Německý jazyk
  • Minulý týden jsme se naučili určovat čas. Tento týden budeme ještě procvičovat a naučíme
  • se rozdíl mezi die Uhr a die Stunde.
  • Samostatná práce – Zopakujte si číslovky (s těmi mají někteří pořád problém) a vypracujte cvičení z UČ 34/3 (písemně do sešitu) a PS 26/3. Cvičení budete opět vypracovávat až po online hodině a vysvětlení gramatiky!
  • Foto hotového úkolu mi pak pošlete do čtvrtku 28.1. do zadání v Teams (Úkoly: týden 25. – 28.1.2021).
 • Dějepis pro 8. A
 • Dějepis pro 8. B
  • Minulý týden jsme se seznámili s událostmi ve Španělsku, Anglii a Francii. Tento týden si téma zopakujeme a poté se opět vrátíme do českých zemí a povíme si něco o životním stylu, podnikání šlechty nebo čarodějnických procesech.
  • Zápis vám dám opět k dispozici po online hodině.
  • Jak jsem vám říkala již v hodině, napíšeme si ve středu 3.2. velký opakovací test na kapitoly:
  • české stavovské povstání, Ferdinand II. a třicetiletá válka.
  • Nezapomeňte, že máte mít vypracované opakování z plánů na minulý týden (křížovka a cvičení), na které jste minule téměř všichni „zapomněli“.
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • Budeme pokračovat stavbou a funkcí dýchací soustavy, probereme dolní cesty dýchací a plíce. Vysvětlíme si, jak dochází k výměně dýchacích plynů v plicích a které svaly umožňují dýchání.
  • Učivo je v učebnici na str. 34, pročtěte si jej. Vše probereme a vysvětlíme v online hodině.
  • Zápis k učivu je zde nebo na MS Teams.
  • Zopakujte si stavbu dýchací soustavy přiřazováním pojmů: Stavba dýchací soustavy
  • Pro zájemce výukové video:  Plíce 
 • Fyzika
  • Téma: Částicové složení látek – str. 43
  • Odpověz na otázky:
  • Jak se jmenují částice, ze kterých jsou složeny všechny látky?
  • Vysvětli pojem difuze a uveď příklad tohoto jevu.
  • Kdo byl Robert Brown a co zjistil?  odkaz
  • Popiš krystalickou látku, kapalinu a plyn (vnitřní uspořádání částic).
 • Chemie 
  • V online hodině si zopakujeme, jak se vyčíslují chemické rovnice na konkrétních příkladech.
  • Učivo Chemické výpočty si necháme na později a v tomto týdnu se budeme věnovat Rozdělení chemických prvků. V učebnici je na str. 46 – 47.
  • Zápis je opět zde a na MS Teams.
  • Přehrajte si pokusy demonstrující vlastnosti kovů a nekovů: Vzhled  a  Mechanické vlastnosti
  • V pracovním sešitě po probrání učiva vypracujte str. 25/ cv. 1, 2, 3.
  • Zopakujte si značky chemických prvků!