Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 4. – 8. 1. 2021

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika
 • Český jazyk a literatura pro 8. B
  1. mluvnice – Věta jednoduchá a souvětí
   • do sešitu opsat modrý rámeček ze str. 17 v učebnici
   • ústně vypracovat cv. 1 – 5 v učebnici na str. 17 – 18
   • písemně vypracovat cv. 6 na str. 18 a odevzdat na Teams Zadání Věta jednoduchá a souvětí do pátku 8. 1. 2021
  2. literatura – Miguel de Cervantes Saavedra
   • vypracovat pracovní list Miguel de Cervantes Saavedra: Don Quijote (uložen na Teams v záložce Soubory)
   • přečíst ukázku Boj s větrnými mlýny (uložena na Teams v záložce Soubory)
  3. sloh  – Práce s textem – klíčová slova
   • přečíst upravený životopis Miguela de Cervantese Saavedry (uložen na Teams v záložce Soubory)
   •  do sešitu z literatury vypracovat výpisky z životopisu Miguela de Cervantese Saavedry
 • Český jazyk a literatura pro 8. A
 • Anglický jazyk pro 8. A
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Anglický jazyk pro 8. B
 • Německý jazyk
 • Dějepis pro 8. A
 • Dějepis pro 8. B
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • Naposledy jsme probírali stavbu srdce a krevní oběh.
  • Vědomosti si zopakujte v této interaktivní křížovce: Cévní soustava a připomeňte si i stavbu srdce: Srdce
  • Pokračovat budeme učivem Cévy a krevní tlak. V učebnici je učivo na str. 29 – 30. Pročtěte si jej, probereme jej podrobněji v online hodině.
  • Zápis najdete zde a na MS Teams.
  • Zájemci si mohou přehrát výukové video k tématu: Srdce a cévy
  • Prověřte své vědomosti v tomto online cvičení: Cvičení
 • Fyzika
 • Chemie 
  • Zopakujte si učivo Periodická soustava prvků v pracovním sešitě na str. 28 (vypracujte ji).
  • Připomínám, že jste měli za úkol naučit se značky zadaných chemických prvků.
  • Dalším učivem jsou Ionty. V učebnice je učivo na str. 36 – 37, pročtěte si jej. Učivo probereme v online hodině. Budeme v ní pracovat také s pracovním sešitem.  Zápis najdete zde a na MS Teams.
  • Učivo si můžete upevnit také v tomto výukovém videu: Ionty
  • Na závěr kapitoly si vyzkoušejte kvíz: Poznáváme složení látek