Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 8. – 12. 2. 2021

ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika
 • Český jazyk a literatura pro 8. B
  1. mluvnice – Vedlejší věty přívlastkové a doplňkové
   • prostudovat modrý rámeček v pracovním sešitě Opakujeme češtinu v 7. ročníku na str. 7 a vypracovat cvičení 7 a 8
   • v učebnici vypracovat cvičení 10 na straně 23 a poslat na Teams Zadání Doplňování a určování vedlejších vět do 12. 2. 2021
  2. literatura – Jan Amos Komenský
   • do sešitu z literatury opsat zápis Exulantská literatura (opsat část a.) v dokumentu Barokní literatura, který je uložen v Teams Soubory)
   • společná četba v online hodině ukázky Miloše Václava Kratochvíla: Život Jana Amose (Úvod do světa literatury 2, str. 81–83)
  3. sloh Osnova výkladu
   • prostudovat prezentaci Výklad, jako zápis do sešitu opsat stránky 6 a 7
   • společně v online hodině vypracovat cv. 7 na straně 124-125 v učebnici
 • Český jazyk a literatura pro 8. A
 • Anglický jazyk pro 8. A
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Anglický jazyk pro 8. B
  • On-line hodiny
   • Gramatika: minulý čas průběhový – nové učivo, minulý čas prostý – opakování
   • Slovní zásoba: collocations (ustálená slovní spojení) – každodenní činnosti, popis obrázku
   • Video – minulý čas průběhový
  • Samostatná práce
   • Čtení – práce s textem, vyhledávání informací, slovní zásoba
   • Pracovní sešit – procvičování
   • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 8.B (PM) v sekci ´Zadání´.
 • Německý jazyk
  • Tento týden budeme procvičovat novou slovní zásobu a podíváme se blíže na zimní sporty.
  • Pustíme si německé video právě o zimních sportech a zkusíme mu porozumět.
  • Samostatná práce – tento týden si vyzkoušíte opět jedno poslechové cvičení – PS 27/14.
  • Abyste na něj měli dost času a mohli si jej pustit podle potřeby, bude to váš úkol na tento týden. V pondělí vám nahrávku vložím přímo do souborů v Teams.
  • K tomu vypracujte ještě cvičení PS 28/8, 9.
  • Úkol vložte opět do pátku 12.2. do zadání v Teams (Úkoly: týden 8. – 12.2.2021).
 • Dějepis
 • Zeměpis
  • Prosím o procvičení cvičení 1 a 2 na straně 13 – v online hodině provedeme kontrolu.
  • Přečtěte si, prosím, informace v následujícím odkazu: Národní parky
  • V online hodině se rozdělíme do týmu, budete vytvářet projekt na NP v ČR.
 • Přírodopis
  • Minulý týden jsme uzavřeli a zopakovali dýchací soustavu. V online hodině vypracujete kvíz na probrané učivo.
  • Tento týden začneme soustavu trávicí. Ve vaší učebnici je téma na str. 37. Začneme funkcí trávicí soustavy a její první částí – ústní dutinou. V „off-line“ hodině si nakreslete vnitřní stavbu zubu a naučte se jeho části.
  • Na úvod si přehrajte krátká videa: Trávicí soustava   a   Zuby
  • Zkuste sestavit chrup dospělého člověka: Chrup v dolní čelisti  a pojmenovat jednotlivé části zubu: Stavba zubu
  • Zápis najdete zde a na MS Teams, učivo probereme v online hodině. 
 • Fyzika
  • Téma: Teplo – str. 53
  • Rozdíl mezi teplotou a teplem: 
   • Co je teplota, značka veličiny, jednotka, teplotní rozdíl
   • Co je teplo, značka veličiny, zákl. jednotka
  • Výpočet tepla – odvození vzorce
   • Na kterých veličinách závisí množství tepla, které se odevzdá nebo přijme při tepelné výměně? (str. 54)
 • Chemie 
  • Zopakujte si učivo minulé hodiny: Vlastnosti vodíku   a    Chemické reakce vodíku
  • Další dva nekovy jsou kyslík a dusík. V online hodině probereme vlastnosti a využití kyslíku. V off-line hodině si pročtěte o vlastnostech a využití dusíku.
  • Zápis najdete zde a na MS Teams.
  • Přehrajte si pokus: Laboratorní příprava kyslíku
  • Zopakujte si probrané informace o významných nekovech: Cvičení
  • Pro zájemce o rozšíření učiva výukové video:  Kyslík