Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 8. – 12. 3. 2021

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika
 • Český jazyk a literatura pro 8. B
  1. mluvnice – Odporovací a vylučovací poměry mezi větami hlavními
   • společně v online hodině prostudovat modrý rámeček v učebnici na straně 26
   • vypracovat cvičení 4. a), 5, 6.a) a 7 na str. 27-28 v učebnici
   • v pracovním sešitě vypracovat cvičení 3 a 4 na straně 16-17
  2. literatura – Ústní lidová slovesnost
   • jako zápis opsat oranžový rámeček v čítance na straně 6
   • společně vypracovat pracovní list Ústní lidová slovesnost (uložen na Teams Soubory)
  3. sloh Výklad
   • vybrat si jednoho slavného vědce ze cvičení 5.a) v učebnici na str. 124 a podle osnovy z online hodiny vypracovat výklad o něm a o tom, co významného učinil pro lidstvo v rozsahu minimálně 20 vět. Práci odevzdat na Teams Zadání Výklad do pátku 12. března 2021.
 • Český jazyk a literatura pro 8. A
 • Anglický jazyk pro 8. A
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Anglický jazyk pro 8. B
  • On-line hodiny
   • Detektivní příběh – Murder in the library, porozumění čtenému a slyšenému textu
   • Dům a jeho části – rozšíření slovní zásoby
   • Gramatika – minulý čas průběhový x minulý čas prostý
   • Přírodní živly a katastrofy – opakování slovní zásoby, poslech. cvičení
  • Samostatná práce
   • Čtení – práce s textem
   • Pracovní sešit – procvičování
   • Nepravidelná slovesa, group 2, 3 – písemné opakování
   • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 8.B (PM) v sekci ´Zadání´.
 • Německý jazyk
  • Tento týden si ještě zopakujeme, co jsme se naučili ve 3. lekci a začneme s novým tématem – škola. V těchto hodinách se seznámíme s novou slovní zásobou, která se školy týká.
  • Připomínám, že si v tomto týdnu napíšeme krátký opakovací test na slovíčka ze 3. lekce (8.A v pondělí 8.3., 8.B v pátek 12.3.).
  • Samostatná práce – mám pro vás speciální křížovku 😊 Vypracujte přiložený list „Wer mag was?“ (Kdo co má rád?). Řešení mi opět vložte do pátku 12.3. do zadání v Teams (Úkoly: týden 8. – 12.3.2021).
 • Dějepis
  • V online hodině si zopakujeme informace o baroku a stručně se seznámíme s uspořádáním společnosti v tomto období.
  • Zápis vám dám k dispozici po online hodině.
  • V učebnici si přečtěte kapitolu Baroko – str. 18 – 24 a vypracujte přiložený pracovní list (Sochy M.B.Brauna) – správné řešení si zapište do sešitu, projdeme si vše v online hodině.
  • Na příští týden si již mohou chystat referáty Zuzka F. (8.A) a Nikola K. (8.B) na Marii Terezii.
  • Připomínám, že budeme psát krátký opakovací test na kapitoly: vznik Pruska a habsburská monarchie po třicetileté válce (do Karla VI. včetně). 8.B ve středu 10.3. a 8.A v pátek 12.3.
 • Zeměpis
  • V online hodině ještě budeme prezentovat Vaše projekty a budeme je hodnotit.
  • Procvičení: zde
  • Dále si prosím pročtěte učebnici ze strany 20-21.
  • Dále si pročtěte tuto prezentaci: zde
 • Přírodopis
  • Zopakujeme stavbu trávicí soustavy kvízem. Vypracujete jej v online hodině.
  • Pokračovat budeme učivem metabolismus a výživa. V učebnici je téma na str. 41.
  • Zápis opět najdete na MS Teams a zde
  • Přiřaďte správně pojmy týkající se výživy: Výživa
  • Doplňte potravinovou pyramidu: Cvičení
  • Přehrajte si video: Vitamin B a Vitamin C
 • Fyzika
  • Test – výpočet tepla – příklady
  • Téma: Tepelná výměna prouděním – str. 64 – jednoduchý pokus
  • Jak funguje teplovodní ústřední topení – pokus
  • Zápis – žlutý rámeček str. 67
 • Chemie 
  • Zopakujte si vlastnosti síry a fosforu: Cvičení
  • Tento týden probereme polokovy a rozdělení kovů. V učebnici je téma na str. 54-55.
  • Zápis najdete na MS Teams a zde.
  • V pracovním sešitě vypracujte str. 43 – polokovy.
  • Rozhodněte, která tvrzení jsou správná: Vlastnosti kovů
  • Vyzkoušejte si souhrnný kvíz na nekovy:  Kvíz
  • Příští týden vypracujete v online hodině test na halogeny, C, S, P a polokovy.
 • Hudební výchova
  • Zadání samostatné práce v online hodině dle rozvrhu hodin
 • Pracovní činnosti
  • Plán učiva