Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 1. – 5. 2. 2021

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika
  • Téma: Funkce, rovinné obrazce
  • Chlapci a děvčata, v tomto týdnu se seznámíme s jehlanem, naučíme se počítat jeho objem.
  • K přípravě na přijímací zkoušky se sejdeme on-line s 9.A v pátek od 11:45, s 9.B v pondělí od 7:55
 • Český jazyk a literatura
  1. mluvnice – Skupiny souhlásek
   • zopakovat pravidla pro psaní souhláskových skupin
   • vypracovat cvičení 1, 2, 3 v učebnici na straně 26
   • vypracovat cvičení 1, 2, 3, 4 v pracovním sešitě na str. 17
  2. literatura – Jaroslav Hašek
   • společná četba Haškova životopisu v online hodině (uložen na Teams Soubory)
   • do sešitu z literatury opsat zápis Jaroslav Hašek (uložen na Teams Soubory)
  3. sloh – Porozumění textu
   • vypracovat pracovní list Švejkovy příhody ve vlaku (uložen na Teams Soubory) a poslat do 5. 2. 2021 na Teams Zadání Švejkovy příhody ve vlaku
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Anglická konverzace 9. A
  • Samostatná práce – práce s videem. Na Teams budete mít v záložce Zadání text a úkoly, které vypracujete do sešitu a fotku pošlete ve čtvrtek 4. února 12:00-13:30 hod.
 • Anglická konverzace 9. B
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Německý jazyk
  • Tento týden si zopakujeme tvoření otázek a naučíme se novou předložku se 4. pádem – für (pro).
  • Samostatná práce – domácí úkol tentokrát nebude z učebnice. Tento rok je pro vás svým způsobem výjimečný. Zamyslete se nad tím, čeho byste chtěli letos dosáhnout? Máte pro tento rok nějaká předsevzetí? Napište svou úvahu (min. 10 vět) na PC a pošlete mi jako přílohu opět do pátku 5.2. do zadání v Teams (Úkoly: týden 1. – 5.2.2021). Používejte jednoduché věty!
  • 9.A píše tento úkol opět v rámci našeho projektu a vaše úvahy pak tedy budeme sdílet s našimi francouzskými partnery.
 • Dějepis
  • Tento týden se seznámíme s nástupem fašismu v Itálii a jeho hlavním představitelem Benitem Mussolini. Poté se již přesuneme do Německa a vysvětlíme si pojem nacismus a jeho projevy.
  • Abyste se s tématem seznámili, přečtěte si v učebnici str. 34 – 36.
  • Zápis vám dám opět k dispozici po online hodině.
  • Referáty budou mít:
   • 9.A – Sam – Benito Mussolini, Minh – Adolf Hitler
   • 9.B – Kuba – Adolf Hitler
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • V tomto týdnu budeme pokračovat usazenými horninami, v online hodině probereme organogenní a chemické sedimenty.
  • Zopakujte si úlomkovité usazeniny v tomto cvičení: Usazené horniny
  • Zápis opět najdete zde, 9. B má již zapsán vápenec a dolomit z minulého týdne.
  • V tomto cvičení k sobě přiřaďte horninu, obrázek a její charakteristiku: Cvičení
  • Připravte si ústně odpovědi na otázky na str. 42/1-8. Odpovědi projdeme v online hodině.
 • Fyzika
  • Téma: Elektromagnetické vlny a záření str. 86
  • Pro zápis použijeme prezentaci.
  • Elektromagnetické vlny – přehled
  • Jak fungují bezdrátové technologie? video (slovensky)
 • Chemie 
  • V tomto týdnu dokončíme aromatické uhlovodíky, seznámíte se s vlastnostmi a využitím styrenu, naftalenu a benzopyrenu. Tím uzavřeme kapitolu uhlovodíky a příští týden vypracujete kvíz na alkyny a areny.
  • V učebnici je učivo na str. 45, zápis je opět zde a na MS Teams.
  • Přehrajte si pokus, ve kterém si připomenete, co je sublimace: Sublimace naftalenu 
  • Na závěr si zopakujte aromatické uhlovodíky v tomto cvičení přiřazováním pojmů: Aromatické uhlovodíky
  • Učivo uhlovodíky si upevněte i touto interaktivní křížovkou: Křížovka
 • Občanská výchova
  • V minulé hodině jsme si připomněli:
   • základní lidská práva, mezi něž patří rovněž právo vlastnit majetek a nakládat s ním,
   • co je to majetek,
   • jaké jsou základní způsoby dělení majetku.
  • Náplň on-line hodiny: Vlastnictví zavazuje
   1. objasnění a pochopení rozdílu mezi majetkem a vlastnictvím,
   2. pochopení skutečnosti, že práva vlastníka s sebou nesou i určité povinnosti,
   3. výklad základních způsobů, kterými lze nabýt majetek.
 • Mediální výchova
  • Mediální technologie v 1. světové válce
  • realizováno v hodině literatury v tématu Jaroslav Hašek