Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 1. – 5. 3. 2021

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika
  • Téma: Kužel
   • Chlapci a děvčata, v tomto týdnu se blíže seznámíme s kuželem, naučíme se počítat jeho povrch.
   • K přípravě na přijímací zkoušky se sejdeme on-line s 9.A v pátek od 11:45, s 9.B v pondělí od 7:55
 • Český jazyk a literatura
  1. mluvnice – Slovesa
  2. literatura – Národní divadlo
  3. slohTvoření vět s přechodníky
   • prostudovat Přechodníky
   • společně v online hodině vypracovat cvičení 1, 2, 3 a 4 v učebnici na straně 47
   • písemně vypracuj cvičení 5 na straně 47 v učebnici a odevzdej na Teams Zadání Přechodníky do pátku 5. 3. 2021
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Anglická konverzace 9. A
  • Samostatná práce
  • práce s videem. Na Teams budete mít v záložce Zadání text a úkoly, které vypracujete do sešitu a fotku pošlete ve čtvrtek 4. března 12:00-13:30 hod.
 • Anglická konverzace 9. B
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Německý jazyk
 • Dějepis
  • Tento týden si na začátku online hodiny napíšeme krátký test na totalitní režimy (obecné znaky, Itálie, Německo, Španělsko).
  • Poté se přesuneme do Sovětského svazu a s jeho hlavními představiteli nás seznámí v 9.A: Sam (J. V. Stalin) a Filip (V. I. Lenin) a v 9.B: Maruška K. (J. V. Stalin a V. I. Lenin).
  • Zápis vám dám opět k dispozici po online hodině.
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • Budeme pokračovat vnitřními geologickými ději, probereme sopečnou činnost. V učebnici je učivo na str. 50-51.
  • Zápis je k dispozici na MS Teams a zde.
  • V tomto cvičení si zopakujte stavbu sopky: Sopka
  • Prohlédněte si animaci, jak vznikají  Gejzír a Zemětřesení
  • Doplňte text o sopkách: Doplňování
  • Pro zájemce video o vyhaslé sopce na Bruntálsku: Venušina sopka
 • Fyzika
 • Chemie 
  • Zopakujte si negativní účinky freonů na ozon: Ozonová vrstva  a využití plastů: PVC
  • Pokračujeme další skupinou derivátů uhlovodíků – probereme dusíkaté deriváty. V učebnici je učivo na str. 53.
  • Zápis najdete na MS Teams a zde.
  • Tímto cvičením si zopakujte vlastnosti dusíkatých derivátů: Dusíkaté deriváty
  • Samostatně vypracujte stranu 28 v pracovním sešitě. Zkontrolujeme ji v následující online hodině.
  • Příští týden zopakujeme online kvízem učivo od Derivátů uhlovodíků.
 • Občanská výchova
  • Téma on-line hodiny:
   1. opakování tematického celku „Majetek a vlastnictví“ – opakování učiva bude probíhat formou kvízu nebo pracovního listu, který budete vypracovávat na začátku on-line hodiny,
   2. nové učivo
    • omezení vlastnického práva – věcné břemeno,
    • ochrana majetku.
 • Mediální výchova
  • Účast publika v mediální komunikaci
   • realizováno v hodině literatury v tématu Národní divadlo