Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
 • Matematika
  • Téma: Soustavy lineárních rovnic, slovní úlohy řešené rovnicemi
  • Chlapci a děvčata, v tomto týdnu si procvičíte řešení soustav dvou rovnic o dvou neznámých dosazovací i sčítací metodou a řešení jednoduchých slovních úloh pomocí soustav rovnic.
  • Vypracujte oba zadané pracovní listy a příklad  A–7 na straně 101 z pracovního sešitu.
 • Český jazyk a literatura
  1. mluvnice – Hláskosloví
   • z učebnice na str. 13 opsat do sešitu tabulku, naučit se přehled hlásek
   • učebnice, str. 13, cvičení 1 a 3 vypracovat do sešitu
  2. literatura – Jan Neruda: Týden v tichém domě (1. povídka z knihy Povídky malostranské)
   • četba a zápis do čtenářského deníku
  3. Sloh  – Vypravování
   • učebnice str. 106, cvičení 14.
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde
 • Německý jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Dějepis
  • Vypracujte zezadu do sešitu pracovní listy k tématu situace ve světě před 1. světovou válkou a začátku 1. světové války, vše zkontroluji příští týden ve škole
  • Pracovní list 1
  • Pracovní list 2
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • V minulém týdnu jsme uzavřeli kapitolu Rozmnožování a vývin člověka. Nyní se už budeme věnovat učivu 9. ročníku.
  • V učebnici si pročtěte kapitolu Naše Země ve vesmíru a Stavba Země. (od str. 7)
  • Do sešitu vypracujte zápis, který najdete na Microsoft Teams. Rovněž zde najdete krátké video Vznik Země a Stavba Země.
  • Součástí zápisu je i křížovka, kterou si překreslete do sešitu. Vypracujte ji, zkontrolujeme si ji při prezenční výuce.
 • Fyzika
  • Cívka s proudem v mag. poli – učebnice str. 21 od žluté šipky po stranu 22 (stručný zápis).
  • Pro lepší pochopení se podívejte na video, sledujte modrou značku na cívce a žlutý text.
  • Elektromotor –  str. 24 – 25 – přečíst a vypracovat zápis.  Zápis by měl obsahovat odpovědi na tyto otázky:
   1. Co je elektromotor a k čemu se používá? – první odstavec na str. 24
   2. Co je komutátor – k čemu v elektromotoru slouží, jaké má základní části, jaký je princip jeho činnosti?
   3. Jak se jmenují další části elektromotoru, proč se tak jmenují a čím jsou tvořeny?
  • Na závěr doporučuji video – Nezkreslená věda
 • Chemie 
  • Zopakujte si názvosloví anorganických sloučenin v pracovním sešitě na str. 7/ cv. 2 a 3. Zkontrolujeme jej v hodině online.
  • Zde si přehrajte video: Výroba oceli
  • V učebnici na str. 15 si přečtěte kapitolu Získávání kovů z rud a Výroba železa. Zápis najdete v Microsoft Teams. Do sešitu si nakreslete Schéma vysoké pece (uč. str.15)
  • Zkuste si interaktivní cvičení: Železné rudy