Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

9. třída – školní týden 16. – 20. 3. 2020
9. třída – školní týden 23. – 27. 3. 2020
9. třída – školní týden 30. 3. – 3. 4. 2020
9. třída – školní týden 6. – 10. 4. 2020


9. třída – školní týden 13. – 17. 4. 2020

 • Český jazyk a literatura
  1. mluvnice
   • Přímá a nepřímá řeč – opakování
   • učebnice str. 75 – do sešitu opsat modrý rámeček, podle něj vypracovat do sešitu cvičení 10 a 12
   • použít přímou a nepřímou řeč v psaní čertovské pohádky ve slohu
  2. literatura
   • přečíst pohádku Fimfárum na Fimfárum – Rodiče sobě , zapsat ji do čtenářského deníku nebo do sešitu z literatury                 
  3. sloh
   • napsat pohádku na téma Čerti na oslavě (písmo 9 – 12, rozsah maximálně A4) a odeslat ji na prakticke.ukoly@gmail.com do 17. 4. 2020
 • Anglický jazyk
  • Do sešitu napsat nadpis Climate Change a vypsat z učebnice na straně 56 ze cvičení 1 položky označené písmeny a – k a napsat k nim definice 1 – 11. Potřebná slovíčka najdete v pracovním sešitu na straně 83 – 84/5A.
  • Přečti a poslechni si článek o klimatických změnách, najdeš ho v učebnici na straně 56 a poslech zde: https://elt.oup.com/student/project/level4/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
  • Je to Page 56, Exercise 2a – vypište do sešitu slova, která v článku chybí, článek si přeložte (ústně).
  • V pracovním sešitě na straně 44 udělejte cvičení 1 a 2.
 • Konverzace AJ
  • třída 9. A
  • Domácí úkol najdete na DM Software, pošlete mi jej prosím vypracovaný zpět, procvičíte si v něm výslovnost a fonetickou abecedu.
 • Německý jazyk
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • Na zopakování učiva jsem pro vás připravila krátký online test na Vnější geologické děje, které jsme zatím probrali. Najdete jej v dm.software v sekci Výuka – výukové zdroje. Vypracujte jej a pošlete ve čtvrtek 16.4. Test bude možné vyplnit pouze tento den.
  • V učebnici na str. 58 si přečtěte o činnosti ledovců.
  • Zápis si napiště podle prezentace v příloze: Činnost ledovců
  • Zde je krátké video o ledovcích: https://drive.google.com/drive/folders/1LkUN06hMbG3anFKrtruO9vbtVnNN0voV
 • Fyzika
  • vezmi si učebnici na straně 138 a přečti si kapitolu 8.6 Jaderný reaktor (str. 138 -140)
  • vypracuj si stručný zápis
  • prohlédni si obrázek 8.8 str. 139 a vypiš si do sešitu, které části jaderné elektrárny patří do primárního okruhu a které do sekundárního okruhu
  • pokud ti něco není jasné, můžeš si informace dohledat na stránce:
   https://www.svetenergie.cz/cz/elektrarny/jaderne-elektrarny/jaderne-elektrarny-3d
  • vyplň test, který najdeš v internetové ŽK – Výuka – Výukové materiály. Většinu odpovědí najdeš v učebnici. Test můžeš otevřít dvakrát. Odešli ho do 19. 4. !
 • Chemie 
  1. Zopakujte si vzorce karboxylových kyselin, které již znáte.
  2. Dokončíme učivo Karboxylové kyseliny – zbývá kyselina olejová, aminooctová a soli karboxylových kyselin. Učivo najdete v učebnici na str. 66 (i na www.ucebnice-online.cz), takže si jej přečtěte nebo přehrajte.
  3. Tamtéž najdete video pokusu Reakce mýdla s kyselinou chlorovodíkovou: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Chemie9/Chemie9.mc&pageord=143
  4. Do sešitu vypracujte zápis – viz příloha: Kyselina olejová, aminooctová
  5. Na stránkách DM software pro vás bude připraven online test na téma Karboxylové kyseliny. Vypracujte jej a odešlete dne 17.4. 2020. Test bude přístupný pouze tento den.
 • Občanská výchova