Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

Vzhledem k tomu, že všichni žáci dostávají během online výuky veškeré informace, zadání domácích úkolů i prací, stejně tak i zápisy a prezentace, které jsou jim k dispozici ve výukových materiálech na Teamsech, nebudou již od 22. 3. 2021 na webových stránkách školy zveřejňovány týdenní plány učiva.

Školní týden 15. – 19. 3. 2021

 • Matematika
  • Téma: Koule
  • Chlapci a děvčata, v tomto týdnu se budeme učit počítat povrch a objem koule a řešit praktické úlohy.
 • Český jazyk a literatura
  1. mluvnice – Koncovky sloves
   • společně prostudovat Koncovky příčestí minulého
   • vypracovat cvičení 9, 12, 13 a 16 na str. 45-46, cvičení 9 na str. 53, cvičení 25, 26 a 27 na str. 67 v učebnici
   • opsat cvičení 7 a 10 na str. 52-53 v učebnici, doplnit správné koncovky a odevzdat na Teams Zadání Koncovky příčestí minulého do pátku 19. 3. 2021
  2. literatura – Zrod moderny
   • jako zápis opsat žlutý rámeček na str. 5
   • přečíst ukázky z čítanky na str. 4-5
  3. slohSlohové útvary
   • vypracovat otázky za texty na str. 138-143
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Anglická konverzace 9. A
  • Samostatná práce
   • práce s textem (Queen Victoria), poslech, porozumění textu. Na Teams budete mít v záložce Zadání text a úkoly, které vypracujete do sešitu a fotku pošlete ve čtvrtek 11. února 12:00-13:30 hod.
 • Anglická konverzace 9. B
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Německý jazyk
  • Tento týden budeme procvičovat sloveso „müssen“ a slovní zásobu, abyste mohli popsat svůj denní program.
  • Samostatná práce – zamyslete se nad tím, co během dne děláte a vyplňte následující cvičení: PS 28/1 a+b. Sloveso müssen procvičte zde: PS 29/5 – do otázek doplňte sloveso müssen ve správném tvaru a odpovězte na ně. Hotový úkol vložte do pátku 19.3. do zadání v Teams (Úkoly: týden 15. – 19.3.2021).
 • Dějepis
  • Tento týden si projdeme poslední měsíce první republiky a mnichovskou konferenci.
  • Abyste se s tématem seznámili, podívejte se na následující video: zde
  • Referát o Edvardu Benešovi bude mít Bára K. (9.B)
  • Zápis vám dám k dispozici po online hodině.
 • Zeměpis
  • V online hodině v pondělí proběhne zhodnocení vašich skupinových prací, následně začneme probírat Světové hospodářství. Připravte si sešity, učebnici a atlasy!
 • Přírodopis
  • Zopakujeme vnitřní geologické děje testem. Vypracujete ho v online hodině, ohodnocen bude známkou.
  • Novým učivem jsou vnější geologické děje, probereme zvětrávání a působení zemské tíže. Učivo je na str. 53 v učebnici, zápis najdete na MS Teams a zde.
  • Porovnejte vnitřní a vnější geologické děje: Cvičení
  • Upevněte si pojmy týkající se eroze: Eroze
  • Učivo si procvičíte i touto interaktivní křížovkou: Křížovka
 • Fyzika
  • Téma: Radioaktivita – str. 128
   • Zopakování pojmů nukleon, nuklid, izotop
   • Co znamená pojem radioaktivita?
   • Co je radionuklid?
   • Jaké druhy záření rozlišujeme?
   • Jaké mají vlastnosti?
   • Co znamená pojem poločas přeměny?
  • Zápis najdeš na Fyzika – Obecné – Soubory – Výukové materiály – Radioaktivita
 • Chemie 
  • Zopakujte si názvosloví alkoholů a rozhodněte, čím se vzorce liší: Methanol a ethanol 
  • Pokračujeme v učivu alkoholy, probereme významné zástupce – methanol, ethanol a glycerol Učivo začíná na str. 56. Zápis je opět na MS Teams a zde.
  • Přehrajte si pokusy: Nehořlavá bankovka a Hustota alkoholu
  • Vyluštěte následující křížovku a zopakujte si negativní účinky alkoholu: Křížovka
  • Pro zájemce výukové video:  Alkoholy a fenoly 
 • Občanská výchova
  • Téma on-line hodiny:
   • V minulé hodině jsme se začali zabývat dalším právním odvětvím, kterým je trestní právo. Zařadili jsme si trestní právo do právního řádu ČR a objasnili jsme si, co znamená úsloví „Neznalost zákona neomlouvá“.  Nyní se budeme konkrétně zabývat jednotlivými orgány právní ochrany, mezi které patří: 
    • soudy,
    • stání zastupitelství,
    • policie,
    • notáři,
    • advokáti.
   • V závěru hodiny bude zadána samostatná práce, která bude hodnocena známkou s vahou 0, 5.
 • Mediální výchova
  • Slohové útvary používané v médiích
  • realizováno v hodině slohu v tématu Slohové útvary