Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
Školní týden 12. – 16. 10. 2020

Školní týden 19. – 23. 10. 2020

 • ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE (POZOR ZMĚNA!!)
 • Matematika
  • Téma: Soustavy lineárních rovnic, slovní úlohy řešené rovnicemi
  • Chlapci a děvčata, v tomto týdnu si procvičíte řešení soustav dvou rovnic o dvou neznámých dosazovací i sčítací metodou a řešení náročnějších slovních úloh pomocí soustav rovnic.
  • Vypracujte zadaný pracovní list – SLR a příklady A–1 na straně 105 a A-8 na straně 108 z pracovního sešitu.
 • Český jazyk a literatura
  1. mluvnice – Spisovná výslovnost
   • prostudovat modré rámečky v učebnici na str. 14 – 15
   • podle rámečků vypracovat cvičení 1. a), 3. a), 4, 5
  2. literatura – Jan Neruda : Povídky malostranské (četba)
  3. sloh Jan Neruda : Povídky malostranské (zápis do čtenářského deníku)
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Německý jazyk
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • Zopakujte si informace o Zemi: Cvičení
  • Minulý týden jste se seznámili se vznikem a stavbou Země. Pro upevnění učiva si můžete pustit výukové video na téma Stavba Země 
  • Nyní budeme pokračovat mineralogií – vědou o nerostech. Učivo je v učebnici na str. 10, pročtěte si jej.
  • Zápis opět najdete na Microsoft Teams nebo zde.  
  • Pro zájemce: Učivo si zopakujte v tomto online cvičení: Opakování
 • Fyzika
 • Chemie 
  • Zopakujte si vodivost látek: Vodivost – cvičení a co jsou atomy a ionty: Atomy a ionty
  • Přehrajte si video pokusu: Elektrolýza chloridu měďnatého
  • Dalším tématem, které souvisí s redoxními reakcemi je elektrolýza. Učivo najdete v učebnici na str. 17. Přečtete si jej, případné nejasnosti a dotazy vyřešíme během online hodiny.
  • Zápis najdete v Microsoft Teams nebo zde.
  • Nakreslete si princip elektrolýzy (obr. na str. 17 v učebnici)