Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

9. třída – školní týden 16. – 20. 3. 2020
9. třída – školní týden 23. – 27. 3. 2020
9. třída – školní týden 30. 3. – 3. 4. 2020
9. třída – školní týden 6. – 10. 4. 2020
9. třída – školní týden 13. – 17. 4. 2020


9. třída – školní týden 20. – 24. 4. 2020

 • Matematika pro 9. A
  • Doufám, že jste minulý úkol zvládli. Řešení najdete na: https://drive.google.com/drive/folders/1K4SZi3CNByqpqTkbTNsJqL9wc-ot8bX4
  • V PS pokračujte příkladem 4 str. 178. Vypadá složitě, ale není to tak hrozné – pokud umíte používat Pyth. větu. Řešení si rozdělte na jednotlivé kroky:
   • 1. krok – vypočítejte úhlopříčku podstavy (čtverec), a vydělte 2 – získáte x. V sešitě použili podobný způsob, je jedno, který postup si vyberete.
   • 2. krok – vypočítejte tělesovou výšku jehlanu (opět pomocí Pyth. v.)
   • 3. krok – výpočet objemu = dosazení do vzorce
  • Samostatná práce – povinný rozsah – 5/178, 8/179 (pozor – podstavou je rovnostranný trojúhelník – podobný je v příkladě 3/153 – počítáte obsah podstavy = trojúhelníka), 12/181
   (Vzpomeňte si na video o kostelní věži, ale použijete jen 3 stěny pláště, aby se do zastávky dalo vejít).
  • Pokud si spočítáte něco navíc – jehlan – ráda vám pošlu pro kontrolu výsledky. Některé řešené příklady najdete také v učebnici geometrie.
 • Matematika pro 9. B
  • Minulý týden jsme se věnovali výpočtu objemu a povrchu kužele. Pro připomenutí: Kužel
  • Řešení úloh z předchozích týdnů budete mít v příloze v domácích úkolech v Dm Software.
  • Nikdo se neozval, že by měl s řešením úloh problémy, proto můžeme pokračovat
  • Připomínám, že Pracovní sešit č. 3  je k dispozici online na 
   http://www.2pir.eu/tabule_MSMT_9r.php)
  • V prac. sešitě vypočítejte celou str. 185, str. 186 ( u př. C11 si musíte uvědomit, že výška i průměr kužele mají stejnou velikost jako hrana krychle)
  • Při řešení příkladů nezapomeňte, že musíte při výpočtech chybějících údajů použít Pythagorovu větu (výška kužele je kolmá k podstavě)
  • Na str. 187 jsou 3 úlohy z praxe, které rovněž vyřešíte.
  • Do pátku 24. 4. do 18:00h prosím zaslat vyfocené strany 185 a 187 na email: bawajana@zsmasaryk.cz. Příklady budou hodnoceny.
  • Online příprava na přijímací zkoušky z matematiky:
   https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory/matematika
 • Český jazyk a literatura
  1. mluvnice
   • Pravopis koncovek sloves a jmen – procvičování
   • učebnice str. 52-53 – do sešitu vypracovat cvičení 6, 7, 9, 10
  2. literatura
  3. sloh
   • Inzerát – opsat modrý rámeček do sešitu ze slohu
   • vystřihnout z novin alespoň 2 rozdílné inzeráty a nalepit je do sešitu
   • napsat svůj vlastní inzerát a odeslat ho na prakticke.ukoly@gmail.com do 24. 4. 2020
 • Anglický jazyk
  1. Seznamte se s trpným rodem v angličtině: https://drive.google.com/drive/folders/1zXexh7XVoFZDcwugcgVFPtprYqFhIrwe?usp=sharing
  2. Trpný rod: https://www.youtube.com/watch?v=I93ym8LC02g&t=261s
  3. Převeďte věty do trpného rodu: učebnice str. 57/cv. 5 3.
  4. Na www.projectonlinepractice.com si udělejte Unit 3 – Health and Safety.
 • Konverzace AJ
  • Práci máte na DM Software na Domácích úkolech.
 • Německý jazyk
  • Tento týden se opět podíváme do učebnice. Na str. 32/12 jsou různé typy balení (překlady
   jsou ve slovíčkách). Zkuste doplnit, co k čemu patří. Př. ein Becher Jogurt.
  • Na následující straně si doplňte rozhovor o nakupování UČ 33/14.
  • Tato cvičení mi neposílejte! Napište jen, pokud si s něčím nebudete vědět rady.
  • V následujících týdnech budeme pracovat s příběhem na pokračování. Každý týden vám
   pošlu část, kterou si přečtete, pro sebe přeložíte, vyplníte přiložený Pracovní list a pošlete
   mi jej na e-mail: jenukoly@gmail.com. Posíláte mi jen ten pracovní list, překlady ne. Opět
   platí – nemusíte si nic tisknout. Cvičení můžete vypracovat do sešitu (zepředu) a poslat mi
   jen foto nebo scan. Pokud si listy budete tisknout, lepte si je, prosím, do sešitu. Pokud čemukoli nebudete rozumět, pište!
  • Nyní nás čeká malé představení osob, které v příběhu vystupují a první kratičká kapitolka.
   Příběh se jmenuje: Geheimnis im Hotel