Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Školní týden 22. – 26. 2. 2021

NOVÝ ROZVRH ONLINE VÝUKY: ZDE

 • Matematika
  • Téma: Kužel
   • Chlapci a děvčata, v tomto týdnu se seznámíme s kuželem, naučíme se počítat jeho objem.
   • K přípravě na přijímací zkoušky se sejdeme on-line s 9.A v pátek od 11:45, s 9.B v pondělí od 7:55
 • Český jazyk a literatura
  1. mluvnice – Psaní předpon s-/se-, z-/ze-, vz-/vze-, předložek s, se, z, ze
  2. literatura – Alois a Vilém Mrštíkové
   • společné vypracování v online hodině pracovního listu Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša (uložen na Teams Soubory)
   • jako zápis opsat stránky číslo 6, 7 a 8 z prezentace Realistické drama (uložena na Teams Soubory)
  3. slohFunkční styly
   • opsat modrý rámeček v učebnici na str. 136 do sešitu ze slohu
   • společně v online hodině vypracuj cvičení 6, 7 a 8 v učebnici na str. 136
 • Anglický jazyk
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Anglická konverzace 9. A
  • Samostatná práce – práce s videem. Na Teams budete mít v záložce Zadání text a úkoly, které vypracujete do sešitu a fotku pošlete ve čtvrtek 25. února 12:00-13:30 hod.
 • Anglická konverzace 9. B
  • Práci na tento týden najdete zde.
 • Německý jazyk
  • Tento týden budeme ještě procvičovat 4. pád osobních zájmen a seznámíme se s městem Salzburg („Auf Mozarts Spuren“).
  • Samostatná práce – Osobní zájmena si natrénujte ve cv. PS 23/12. Zkuste zapojit fantazii a vymyslete otázky k odpovědím ve cv. PS 24/15.
  • Úkol vložte opět do pátku 26.2. do zadání v Teams (Úkoly: týden 22. – 26.2.2021).
 • Dějepis
  • Tento týden si zopakujeme téma nástupu nacismu v Německu a krátce si povíme o dalších nedemokratických státech v Evropě.
  • Zápis vám dám opět k dispozici po online hodině.
  • Na další týden (2.3.) už si připraví referáty v 9.A: Sam (J. V. Stalin) a Filip (V. I. Lenin) a v 9.B: Maruška K. (J. V. Stalin a V. I. Lenin).
  • Kapitolu o Itálii a Německu si zopakujte zde (projdeme si na online hodině): cv1 , cv2, cv3
 • Zeměpis
 • Přírodopis
  • Dokončili jsme učivo horniny a zopakujeme je kvízem. Ten vypracujete v online hodině přírodopisu.
  • Další kapitolou jsou vnější geologické děje. V naší učebnice najdete téma na str. 45. V online hodině probereme pohyb litosférických desek, zlomy a vrásnění.
  • Zápis najdete zde a na MS Teams.
  • V tomto cvičení rozdělte geologické děje na vnitřní a vnější: Geologické děje
  • Přehrajte si krátké video: Pohyby litosférických desek
  • Zájemci o rozšíření učiva si mohou přehrát výukové video: Pohyb kontinentů
 • Fyzika
  • Téma: Rádiové vlny, mikrovlny – str. 90
   • Sítě 5G – video
   • Zápis:
    • Rádiové vlny – signál – str. 92
    • Mikrovlny – radar – vyhledávání a zaměřování (měření rychlosti), mobilní telefony, GPS, mikrovlnka
    • Viditelné světlo – str. 93
   • Pokusy s mikrovlnkou – video
 • Chemie 
  • Tento týden začneme probírat první skupinu derivátů uhlovodíků – halogenderiváty. Připomeňte si touto křížovkou, co si pamatujete z 8. ročníku o halogenech: Křížovka
  • V učebnici je učivo na str. 50. Názvosloví si vysvětlíme v online hodině a probereme významné zástupce. Zápis najdete na MS Teams a zde.
  • Procvičte si názvosloví halogenderivátů: Cvičení
  • Přehrajte si pokus: Zbarvení plamene halogenderivátem
 • Občanská výchova
  • Téma on-line hodiny: Vlastnictví zavazuje
   • V minulé hodině jsme se zabývali jedním ze základních způsobů, kterým lze nabýt majetek, kterým je dědictví. Seznámili jsme se základními pojmy, kterými jsou:
    • dědická smlouva, závěť, dědění ze zákona
    • dědic, zůstavitel, pozůstalost.
   • Náplní naší on-line hodiny bude:
   • připomenutí si učiva minulé hodiny, opakování významu pojmů,
   • objasnění skutečnosti, v jakých případech je možné vydědění,
   • výklad možnosti omezení vlastnického práva – objasnění pojmu věcné břemeno (jedná se o věcné právo k cizí věci).
 • Mediální výchova
  • Šíření informací
  • realizováno v hodině slohu v tématu Funkční styly