Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

9. třída – školní týden 16. – 20. 3. 2020


     9. třída – školní týden 23. – 27. 3. 2020

 • Matematika
 • Český jazyk a literatura
  1. mluvnice – učebnice strana 30, 43 (odpovědi v celých větách vypracovat do sešitu, správnost odpovědí zkontrolovat z klíče, zapsat počet bodů)
  2. literatura – začít se učit text básně na recitační soutěž (rozsah 8 slok) ·
   alespoň 4 testy na https://quizlet.com/191322450/test
  3. sloh – Funkční styly
   · opsat do sešitu 2 modré rámečky z učebnice na straně 136
   · obsah rámečků se naučit
 • Anglický jazyk
  1. Přečtěte si článek v učebnici na straně 40, chybějící údaje v textu vyhledejte na internetu a do sešitu ke každé sportovní události vypracujte tabulku ze cv. 2. Celkem tedy budete mít 4 tabulky.
  2. PS str. 32 – celá
  3. Zopakujte si slovní zásobu At the Doctor’s na Kahoot!
   https://kahoot.it/challenge/0644889?challenge-id=89c3448e-d850-4551-b791-92b3853b11ab_1584442878356
   Úkol splňte do soboty 28. 3. do 12:00 hodin. Prosím, místo přezdívky si dejte příjmení, abych věděla, kdo úkol splnil.
 • Konverzace AJ
 • Německý jazyk
  • Projekt vypracujte dozadu do sešitu jako obvykle a jako fotku nebo scan mi jej pošlete zase nejpozději v pátek na e-mail: jenukoly@gmail.com
   Inspiraci najdete v učebnici str. 27 – 30.
  • Projekt Nr. 4: Mein Tag , termín: 27.03.2020
   1. Zeichne 2 Gedankenkarten zu folgenden Themen, jede Karte mit min. 5 Wörtern, zu jedem Wort ergänze ein Bild:
    (Nakresli dvě myšlenkové mapy k následujícím tématům, u každé uveď alespoň 5 slov a ke každému slovu doplň obrázek:) 

    • der Schultag (školní den)
    • das Wochenende (víkend)
   2. Beschreibe deinen typischen Schultag (min. 10 Sätze).
    Popiš svůj typický školní (všední) den (min. 10 vět).
   3. Beschreibe deinen idealen Tag. Wie sieht er aus? (min. 5 Sätze)
    Popiš svůj ideální den. Jak by měl vypadat? (min. 5 vět)
 • Dějepis
 • Zeměpis
  • Prosím všechny žáky za pomoci rodičů, aby se zdarma zaregistrovali na internetových stránkách http://ucebnice.online/. Po registraci klikněte na katalog. K dispozici je zde interaktivní učebnice zeměpisu, které používáme i v tištěné podobě v hodinách. Navíc je zde i pracovní sešit, ze kterého žáci plní natisknuté úkoly v hodinách. V učebnici jsou rovněž k učivu videa s pokusy (označené ikonou kamery), interaktivní cvičení (označené IC). Na spodní liště mohou žáci přepínat mezi učebnicí (UČ) a pracovním sešitem (PS).
  • PRŮMYSLOVÉ OBLASTI SVĚTA
   Učebnice strana 52, pročíst a udělat zápis

   • Hlavní průmyslové oblasti:…….
    Významné průmyslové oblasti:……
    Nové průmyslové oblasti:…….
    Opsat shrnutí.
   • Shlédnout toto video a zamyslet se nad touto problematikou
    https://www.youtube.com/watch?v=d4ppr6oSazQ
   • Interaktivní pracovní sešit:
    Lokalizační faktory: strana 34/cv. 1-ústně, cv. 2- do sešitu
 • Přírodopis
  1. Působení zemské tíže – přečíst str. 54-55 v učebnici
  2. Zápis – viz prezentace působení zemské tíže
  3. Pro zájemce a doplnění – je možné se zdarma přihlásit i na stránky
   www.interaktivita.etaktik.cz (login: bawajana@zsmasaryk.cz, heslo: AKA15M)
   Najít učebnici přírodopisu, na boku stránky bonusy – vědomostní hra, interaktivní testy, cvičení… např. str. 30-31,
  4. www.ucebnice.online PS 34-35 ústně
 • Fyzika
  • poločas přeměny – str. 129 – 130
  • dokončit zápis – str. 130, žlutý rámeček, poslední čtyři řádky
  • nová kapitola str. 131 – Využití jaderného záření – přečíst a stručně zapsat
  • prohlédnout si prezentaci:
   https://archiv.1zsfm.cz/sites/default/files/vy_32_inovace_14_s1-18.pdf
   Na konci prezentace jsou otázky. Zkuste si na ně odpovědět. Doporučuji 🙂
 • Chemie 
  1. Opakování – křížovka u zápisu – vypracovat do sešitu, 
  2. ústně na www.ucebnice.online  str. 62-63 interaktivní cvičení označené IC
  3. Zástupci karboxylových kyselin – kyselina octová, citronová, mléčná, máselná – přečíst 64-65 nebo si pustit v učebnici online.
  4. Zápis – viz prezentace Kys. octová, citronová, mléčná, máselná
  5. Opakování – tištěný pracovní sešit str. 34/4, 5.
  6. Pro zájemce a doplnění – je možné se zdarma přihlásit i na stránky
   www.interaktivita.etaktik.cz (login: bawajana@zsmasaryk.cz, heslo: AKA15M)
   Najít učebnici chemie, na boku stránky bonusy – vědomostní hra, chemické pokusy, interaktivní testy…